CИЛАБУСИ ЗА ОП 2021 РОКУ  

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Соціальні комунікації, журналістика
 

 

 

Код  Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)
К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Силабуси
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
ПО 1 Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 2 Методологія дослідження соціальнокомунікаційних систем і середовищ 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 3 Культура наукової мови 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 4 Особливості висвітлення результатів наукової діяльності 4 залік  силабус денна
силабус заочна
ПО 5 Організація науково-інноваційної діяльності 4 залік силабус денна
силабус заочно
ПО 6 Педагогічна практика 4 залік силабус
ЗО 5 Методологія наукових досліджень 3 екзамен силабус денна
ЗО 6 Мова та стиль наукової праці 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей
В 1
Теоретичні аспекти інноваційної діяльності у цифровому середовищі 
5 залік силабус
В 2 Сучасна термінологія галузі соціальних комунікацій 5 залік  силабус 
В 3 Мас-медіа в умовах інфодемії 5 залік силабус