(EN)

КОРЕКТОРСЬКА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ  ПРАКТИКИ  СТУДЕНТАМИ  II ТА ІІІ КУРСІВ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ІНСТИТУТУ НТУУ «КПІ» –
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ»

1. Ознайомлення з нормативною документацією, якою регламентується робота відповідного структурного підрозділу, де студент проходитиме практику (організаційна структура установи, Положення про даний підрозділ, обов’язки посадовців, документи, що визначають нормозавдання, Правила внутрішнього розпорядку тощо).

2. Ознайомлення з організацією роботи підрозділу, де проходитиме практика: етапи проходження рукопису в установі, розподіл виробничих функцій між співробітниками підрозділу.

3. Ознайомлення з процесом взаємодії видавництва, де студенти проходять практику, з друкарнею(-нями) щодо надання поліграфічних послуг (проведення тендерів, питання оплати, гарантійні листи, практика взаємозаліків тощо).

4. Коректура студентами рукописів згідно нормозавдань, встановлених у даній установі як з використанням коректорських знаків, так й «ажжамів».

Примітка 1. Для звіту на кафедрі за підсумками практики студент повинен представити не менше 60–70 сторінок формату А4 відкорегованого у даній установі тексту.

Примітка 2. Прохання до керівництва установи забезпечити студентів копіями матеріалів, про які йдеться у п. 4.

5. Під час практики рекомендується залучати студентів до:

–  літературного редагування текстів;

– верстання текстів різних груп складності з використанням наявних в установі верстальних програм;

– виконання функцій випускального редактора (розміщення замовлень у друкарні, підготовка відповідної документації, поточний контроль за виконанням замовлень тощо).

6. Ознайомлення з маркетинговою стратегією установи у питаннях реалізації готової продукції.

 

Керівник практики
від ВПІ НТУУ «КПІ»
ЯНІШЕВСЬКИЙ О. О.
доц., канд. філол. наук

 

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home For Students Practical Trainings