ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

     Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
    Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
     Магістратура передбачає очну форму навчання з обов'язковим відвідуванням семінарських занять і лекцій.
     Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.
     Тривалість навчання в магістратурі складає два роки. Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.        

     Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблені знання у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.
    
У результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:
           •  отримує поглиблені знання у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
           •  набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
           •  ступінь магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність).

 

 

Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Освітні програми

Перелік документів для вступу

Графік проведення вступних випробувань та консультацій

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Вартість навчання

Правила та умови вступу на 5 курс


Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Потрібно подати документи та скласти два вступні випробування (вступне фахове випробування та іноземна мова).

1. Подання документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.

2. Вступні випробування: з 24 липня по 26 липня 2019 р.

Будьте уважні:

Вступний іспит з іноземної мови необхідно складати у формі ЗНО.

Реєстрація для проходження ЗНО: з 13 травня по 3 червня 2019 р.

Складання іспиту з іноземної мови: 2 липня 2019 р.

Складання фахового випробування: з 24 по 26 липня 2019 р.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».


Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Потрібно подати документи та скласти основні вступні випробування та додаткове випробування з фаху.

1. Подання документів: з 10 липня по 23 липня 2019 р.

2. Вступні випробування:  з  24 липня по 26 липня 2019 р.

Будьте уважні:

Вступний іспит з іноземної мови необхідно складати у формі ЗНО.

Реєстрація для проходження ЗНО: з 13 травня по 3 червня 2019 р.

Складання іспиту з іноземної мови: 2 липня 2019 р.

Складання додаткового фахового випробування: 13-31 травня, 24-26 липня 2019 р

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники в магістратуру складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».


Освітні програми

До магістратури на 5 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

Освітньо-професійна програма:  
  Видавнича справа та редагування;  
  Реклама та зв’язки з громадськістю.  
Освітньо-наукова програма:  
  Видавнича справа та редагування;  
  Реклама та зв’язки з громадськістю.  

 


Перелік документів для вступу:

  •     паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  •     диплом бакалавра, спеціаліста або магістра (оригінал та копії);
  •     додаток до диплому бакалавра, спеціаліста або магістра (оригінал та копії);
  •     творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  •     військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  •     ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  •     чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Адреса приймальної комісії  знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/contacts.

Розклад роботи приймальної комісії знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/schedule.


Графік проведення вступних випробувань та консультацій

Шановні абітурієнти, графік проведення вступних випробувань на 5 курс на 2019 рік буде розроблений та оприлюднений ближче до початку прийому документів.


Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Видавнича справа та редагування» за спеціальністю 061 Журналістика (2019)
Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Видавнича справа та редагування» за спеціальністю 061 Журналістика (2019)
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Реклама і зв’язки з громадськістю» за спеціальністю 061 Журналістика (2019)
Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Реклама і зв’язки з громадськістю» за спеціальністю 061 Журналістика (2019)
   

            


Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати вступних фахових випробувань оприлюднюються після проведення фахових випробувань.

Результати додаткових фахових іспитів зі спеціальностей 061 Журналістика

 


Вартість навчання

Шановні абітурієнти, кількість бюджетних місць буде уточнено до кінця липня 2019 р.

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних
та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра (контракт 5-6 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2018-2019 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

31100 16100

 Видавнича справата редагування

31100 16100

 


Правила та умови вступу на 5 курс

Прийом на 5-й курс здійснюється відповідно до:

«Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2019 році»;

«Положення про прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра у 2019 році».

Зарахування на 5 курс здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань, які будуть відбуватися відповідно до Програм вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань.

 

 

 
 
 
Вы здесь: Главная Абитуриентам Вступ до магістратури