Навчальні плани вміщують перелік дисциплін та обсяг їх викладання і призначені для студентів, що навчаються на кафедрі та отримують підготовку з обраного освітнього ступеня вищої освіти.

Навчальний план є нормативним документом університету, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (спеціалізації). Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та випускної атестації.

Навчальні плани і графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою університету, затверджуються головою Вченої ради та скріплюється печаткою університету. Перегляд навчальних планів і їх оновлення здійснюється не рідше одного разу за 4 роки.

 

Спеціальність 061 Журналістика

Освітня програма:
Видавнича справа та редагування

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-професійною програмою)

 

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-науковою програмою)

 

Освітня програма:
Реклама і зв’язки з громадськістю

 

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-професійною програмою)

 

Навчальний план 2019 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-науковою програмою)

 

Ви тут: Головна Про кафедру Навчальні плани