ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

 

Код  Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)
К-ть
кредитів
Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ  ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки     силабус
  Українська  література. Давня і нова література     силабус
  Українська  література. Новітня і сучасна література     силабус
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 10 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 іспит силабус
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст.     силабус
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література     силабус
  Маркетинг  і  промоція  видань      
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична  стилістика     силабус
  Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації     силабус
  Основи журналістики      силабус
  Мистецтво написання різножанрових текстів      
  Електронні видання      
  Інтернет-журналістика     силабус
  Комп’ютерна графіка     силабус
ПО 13 Вступ до фаху 3 екзмен силабус
  Основи видавничої справи та редагування     силабус
  Курсова робота з н/д "Основи видавничої справи та редагування"     силабус
  Редагування перекладу     силабус
  Поліграфія     силабус
  Довідково-енциклопедичні видання     силабус
  Професійні стандарти видавничої діяльності     силабус
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
  Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій     силабус
  Редакторський аналіз та підготовка видань     силабус
  КР з н/д "Редакторський аналіз та підготовка видань"     силабус
  Редакторський аналіз. Літературне редагування     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань     силабус
  КР з н/д "Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань"     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування газетно-журнальних видань     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування технічних видань     силабус
  Редактор радіо і телебачення     силабус
  Видавництво в ринкових умовах     силабус
  Текстологічні проблеми редакторської роботи     силабус
  Інтернет-реклама та SEO-просування     силабус
  Переддипломна практика     силабус
  Дипломне проєктування     силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
    Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
    Копірайтинг     силабус
    Історія видавничої справи та редагування     силабус
    Дизайн-проєктування сучасних медіа     силабус
    Діяльність журналіста в екстремальних умовах     силабус
    Редагування дитячих видань     силабус
    Редагування навчальної літератури     силабус
    Документознавство     силабус

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.