ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

 

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
ПО 9 Практика 14 залік силабус
  Робота над магістерською дисертацією     силабус
Цикл професійної підготовки
  Критичне мислення     силабус
  Теорія та історія соціальних комунікацій     силабус
  Комунікаційні засади взаємодії мас-медіа з органами державної влади України     силабус
  Презентаційна майстерність     силабус
  Автоматизація редакційно-видавничих процесів     силабус
  Редакторська підготовка електронних навчальних видань     силабус
  Курсова робота з н/д "Редакторська підготовка електронних навчальних видань"     силабус
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
2 залік силабус
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
3 залік силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
ПВ 1 Малі видавничі форми 6 екзамен силабус
  Комерційна організація видавничої справи     силабус
  Кризовий видавничий менеджмент     силабус
ПВ 2 Кризові комунікації 6 екзамен силабус
ПВ 2 Антикризовий PR 6 екзамен силабус
ПВ 2 Інформаційний консалтинг в умовах кризи 6 екзамен силабус
  Діяльність медіа в умовах гібридної війни     силабус
  Фейки: виявлення та протидія     силабус
  Гібридні виклики неформальних комунікацій     силабус
ПВ 4 Новітні медіа 4 залік силабус
  Мультимедійний контент     силабус
  Підтримка сайта     силабус

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.