ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Реклама та зв'язки з громадськістю

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки     силабус
  Українська література. Давня і нова література     силабус
  Українська література. Новітня і сучасна література     силабус
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 10 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 іспит силабус
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст.     силабус
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література     силабус
  Маркетинг і промоція видань     силабус
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична стилістика     силабус
ПО 7 Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації 3 залік силабус
ЗО 24 Основи журналістики 4 екзамен силабус
  Мистецтво написання різножанрових текстів     силабус
ПО 8 Електронні видання 4 екзамен силабус
ПО 9 Інтернет-журналістика 4,5 залік силабус
  Комп’ютерна графіка     силабус
ПО 13 Вступ до фаху 5 екзамен силабус
ПО 1 Історія реклами і зв'язків з громадськістю 3,5 залік силабус
  Професійна комунікація     силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності     силабус
  Система маркетингових комунікацій     силабус
  КР з н/д "Система маркетингових комунікацій     силабус
  Брендинг     силабус
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
  Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій     силабус
ПО 15 Теорія реклами та PR 3 екзамен силабус
ПО 16 КР з н/д "Теорія реклами та PR" 1 залік силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності. Рекламна та PR-діяльність     силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування     силабус
  КР з н/д "Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування"     силабус
  Організація роботи прес-служби     силабус
  Психологія та психотехнології реклами     силабус
  Конфліктологія     силабус
  Політконсалтинг, виборчі технології та політична реклама     силабус
  Мережевий бізнес, реклама та PR 4 залік силабус
  Організація книжкових ярмарків     силабус
ПВ 13 Право видавця та редактора 4 залік силабус
  Переддипломна практика     силабус
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
  Дипломне проєктування     силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Інформаційні війни     силабус
  Креатив у рекламі та PR     силабус
  Дизайн у рекламі та PR     силабус
  Реклама в сучасних медіа 4 залік силабус
  Рекламний менеджмент     силабус
ПВ 2 Рекламний маркетинг 4 залік силабус
  Зарубіжна реклама та PR     силабус
ПО 09 Видавнича справа та редагування 5 залік силабус
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.