ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Реклама та зв'язки з громадськістю

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
  Взаємодія мас-медіа та органів державної влади     силабус
  Управління персоналом     силабус
Цикл професійної підготовки
  Спічрайтинг     силабус
  Соціальні комунікації     силабус
  Основи критичного мислення     силабус
  Репутаційний менеджмент     силабус
  Курсовий проєкт з н/д "Репутаційний менеджмент"     силабус
  Теорія та історія журналістики     силабус
  Інформаційний менеджмент     силабус
  Лобістська діяльність та PR     силабус
  Методологія та етика наукового дослідження     силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
    силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
  залік силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Лобістська діяльність та PR     силабус
  Технології GR     силабус
  Лобіювання та GR-ефективні комунікації влади та бізнесу     силабус
  Мережева комунікація     силабус
  Цифрові технології     силабус
  Цифрові комунікаційні стратегії у рекламі та PR     силабус

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.