ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Видавнича справа та редагування
 

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
  Взаємодія мас-медіа та органів державної влади     силабус
  Управління персоналом     силабус
Цикл професійної підготовки
  Презентаційна майстерність     силабус
  Теорія та історія соціальних комунікацій     силабус
ПО 4 Критичне мислення     силабус
  Журналістська майстерність     силабус
ПО 4 Автоматизація редакційно-видавничих процесів     силабус
  Малі видавничі форми     силабус
  Методологія та етика наукового дослідження     силабус
ПО 4 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
    силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
    силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Кризові комунікації     силабус
  Антикризовий PR     силабус
  Інформаційний консалтинг в умовах кризи     силабус
  Новітні медіа     силабус
  Мультимедійний контент     силабус
  Підтримка сайта     силабус

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.