Вибіркові дисципліни

     Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. 
     Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.
     Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни з загальноуніверситетського каталогу студенти зобов'язані вибрати в системі «Електронний кампус».
     Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу становить 20 осіб, максимальна - 30.

     Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.
     - студенти I курсу - вибирають дисципліни для другого року підготовки;
     - студенти II курсу - вибирають дисципліни для третього року підготовки;
     - студенти III курсу - з пропонованого ЗУ-Каталогу дисципліни не вибирають;
     - студенти I і II курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискорений) - вибирають дисципліну відповідно до їхнього навчального плану.

     Деякі дисципліни пропонуються для вивчення студентам певних факультетів. 
    Для деяких дисциплін існує обмеження в кількості студентів, яким вона може бути запропонована. У цих випадках після назви дисципліни відзначається цільова аудиторія (для студентів ...) або кількість місць (до ... студентів). В процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості.
     З усіма аспектами реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

 

   Видавнича справа та редагування   

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь магістра за освітньо-професійною програмою)

 

   Реклама і зв’язки з громадськістю   

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-професійною програмою)
 

«Соціальні комунікації, журналістика»

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь доктор філософії за освітньо-науковою програмою) 

 

 

Нормативні документи:

 Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджене та введене в дію наказом №7/136  від 05.08.2020)

 Положення про каталоги вибіркових дисциплін Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського


Каталоги загальноуніверситетських та інститутських вибіркових дисциплін:

: Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовкиосвітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Інститутський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіт

 

 

 
 
 
Ви тут: Головна Освітні програми Вибіркові дисципліни