КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота – підсумок теоретичної і практичної підготовки в межах обов’язкових і вибіркових компонентів освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів, магістрів.ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дипломний проєкт – це кваліфікаційна робота, яка є підсумком теоретичної і практичної підготовки бакалаврів, формою державної атестації випускників за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та редагування» спеціальності 061 «Журналістика». 

Виконання і захист дипломного проєкту – завершальний етап навчання за освітніми програмами «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю», форма атестації випускників.


Графік виконання дипломних проєктів
РЗ-91,92,93, РЗ-з91, СР-91 денної та заочної форм навчання
(2022-2023 н.р.)

Етапивиконання дипломного проєкту

Термін  виконання 
етапів проєкту

Примітка

1.

План роботи. Література питання.
Написання вступної частини

24.05.2023

Дистанційно онлайн
з керівником

2.

Написання теоретичної частини дипломного проєкту

31.05.2023

Дистанційно онлайн
з керівником

3.

Завершення роботи над практичною
частиною дипломного проєкту

07.06.2023

Дистанційно онлайн
з керівником

4.

Здача дипломного проєкту (завершеного)
на кафедру.

Попередній захист дипломного проєкту 
на засіданні кафедри

14.06.2023

Дистанційно онлайн
з керівником

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

Методичні рекомендації (видавнича справа та редагування)(2022) 

Методичні рекомендації (реклами і зв’язки з громадськістю)(2022)

Тематика дипломних проєктів (бакалаврат)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (видавнича справа та редагування (2017-2021)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (реклама і зв'язки з громадськістю) (2017-2021)


ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Магістерська дисертація є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. 

Виконання і захист магістерської дисертації є завершальним етапом навчання за спеціальністю 061 Журналістика освітніх програм «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю»,формою державної атестації випускників.

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра

Методичні рекомендації (видавничої справа та редагування)(2022) 

Методичні рекомендації (реклама і зв’язки з громадськістю)(2022)

Тематика магістреських дисертацій

Тематика дипломних проєктів попередніх років (видавнича справа та редагування (2017-2021)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (реклама і зв'язки з громадськістю) (2017-2021)

 

УВАГА! Дипломне проєктування для  бакалаврів груп СР-81, РЗ-81, РЗ-82 (2021-2022 н.р.) змінено на Атестаційний екзамен (у зв'язку з воєнними діями)!

ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Видавнича справа та редагуванння, 4 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 4 курс (2021-2022 н.р.)


Ви тут: Головна Студентам Кваліфікаційні роботи