ПРОЄКТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти кафедри видавничої справи та редагування відкриті для громадського обговорення та пропозицій у період з 1 листопада по 30 листопада 2021 р.

Пропозиції прохання надсилати на електронну пошту  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .ПРОЄКТИ 2021

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Третій (Phd) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма

Соціальні комунікації, журналістика


ПРОЄКТИ 2020

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Освітньо-наукова програма

Видавнича справа та редагування

Реклама і зв’язки з громадськістю

Третій (Phd) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма

Соціальні комунікації, журналістика

 ВІДГУКИ НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Представників академічної спільноти

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. філол. наук, ст.наук. співроб. Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні Т. Файчук)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" 
(д-р іст. наук, проф. кафедри видавничої справи та редагування Інстиуту журналістики Київського ун-ту імені Бориса Грінченка, віце-президент НАН вищої освіти України В. Шпак)


Роботодавців

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (д-р наук із соц. комун., заст. директора ТОВ "Видавничий центр "Академія"" В.І. Теремко)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. іст. наук, директор вид-ва "Видавничий центр "12" О. Осмоловська)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., пров. інженер вид-ва "Політехніка" Г. Лоза)


Випускників

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., доц. О. Гусак)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., ст. виклад. В. Касянчук)


Аспірантів

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (аспірант В. Вареник)

 

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Educational programs Reviews of educational programs