ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору аспірантів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня освіти.

Обсяг вибіркової складової частини для третього (освітньо-наукового) рівня ВО з циклу професійної підготовки складає не менше 10,0 кредитів.

Дисципліни обираються з інститутського/міжкафедрального/кафедрального каталогу навчальних дисциплін.

З усіма аспектами реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.


 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

You are here: Home Training Phd Elective disciplines PhD