ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ PhD

Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору аспірантів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня освіти.

Обсяг вибіркової складової частини для третього (освітньо-наукового) рівня ВО з циклу професійної підготовки складає не менше 10,0 кредитів.

Дисципліни обираються з інститутського/міжкафедрального/кафедрального каталогу навчальних дисциплін.

З усіма аспектами реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.


 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Відомості про вибір навчальних дисциплін аспірантами (на 2021-2022 н.р.)

Відомості про вибір навчальних дисциплін аспірантами (на 2020-2021 н.р.)

 


 

Нормативні документи:

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджене та введене в дію наказом №7/136  від 05.08.2020)

Ви тут: Головна Підготовка Phd Вибіркові дисципліни PhD