НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальні плани вміщують перелік дисциплін та обсяг їх викладання і призначені для студентів, що навчаються на кафедрі та отримують підготовку з обраного освітнього ступеня вищої освіти.

Навчальний план є нормативним документом університету, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (спеціалізації). Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та випускної атестації.

Навчальні плани і графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою університету, затверджуються головою Вченої ради та скріплюється печаткою університету. Перегляд навчальних планів і їх оновлення здійснюється не рідше одного разу за 4 роки.


 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння (2019-2020 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2019-2020 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2020-2021 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2020-2021 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2021-2022 н.р.)

 

 

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння (2019-2020 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2019-2020 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2020-2021 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2020-2021 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2021-2022 н.р.)

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння (2019-2020 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2019-2020 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2020-2021 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2020-2021 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2021-2022 н.р.)

 

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння (2019-2020 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2019-2020 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2020-2021 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2020-2021 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2021-2022 н.р.)

 

Освітньо-наукова програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння (2019-2020 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2019-2020 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2020-2021 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю (2020-2021 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння (2021-2022 н.р.)

 

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Денна, вечірні форми навчання

Соціальні комунікації, журналістика (2020-2021 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика (2021-2022 н.р.)

 

Заочна форма навчання

Соціальні комунікації, журналістика (2020-2021 н.р.)

Соціальні комунікаці, журналістика (2021-2022 н.р.)

 

 


 

Ви тут: Головна Студентам Навчальні плани