НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальні плани вміщують перелік дисциплін та обсяг їх викладання і призначені для студентів, що навчаються на кафедрі та отримують підготовку з обраного освітнього ступеня вищої освіти.

Навчальний план є нормативним документом університету, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (спеціалізації). Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та випускної атестації.

Навчальні плани і графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою університету, затверджуються головою Вченої ради та скріплюється печаткою університету. Перегляд навчальних планів і їх оновлення здійснюється не рідше одного разу за 4 роки.


 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(набір 2023) - Видавнича справа та редагування

(набір 2022) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2021) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2020) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2019) - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2023) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2022) - Реклама та зв'язки з громадськістю 

(набір 2021) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2020) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2019) - Реклама та зв'язки з громадськістю

 


Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(набір 2023) - Видавнича справа та редагування

(набір 2022) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2021) - Видавнича справа та редагування

(набір 2020) - Видавнича справа та редагування

(набір 2019) - Видавнича справа та редагування

Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2023) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2022) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2021) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2020) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2019) - Реклама та зв'язки з громадськістю

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(набір 2023) - Видавнича справа та редагування

(набір 2022) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2021) - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2023) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2022) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2021) - Реклама та зв'язки з громадськістю

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(набір 2023) - Видавнича справа та редагування

(набір 2022) - Видавнича справа та редагуванння

(набір 2021) - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2023) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2022) - Реклама та зв'язки з громадськістю

(набір 2021) - Реклама та зв'язки з громадськістю

 

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Денна форма навчання

(набір 2023) - Соціальні комунікації, журналістика

(набір 2022) - Соціальні комунікації, журналістика

(набір 2021) - Соціальні комунікації, журналістика

Вечірня форма навчання

(набір 2023) - Соціальні комунікації, журналістика

(набір 2022) - Соціальні комунікації, журналістика

(набір 2021) - Соціальні комунікації, журналістика

Заочна форма навчання

(набір 2023) - Соціальні комунікації, журналістика

(набір 2022) - Соціальні комунікації, журналістика

 

 

 

Ви тут: Головна Студентам Навчальні плани