РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Робочі навчальні плани - це нормативний складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік.

Робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових  кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям).
 
Вимоги до структури, змісту й оформлення робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Робочі навчальні плани затверджуються проректором з навчальної роботи Університету.

 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагування

(2023-2024) - набір 2023 року - 1 курс

(2022-2023) - набір 2022 року - 2 курс

(2021-2022) - набір 2021 року - 3 курс

(2020-2021) - набір 2020 року - 4 курс

(2019-2020) - набір 2019 року

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2023-2024) - набір 2023 року - 1 курс

(2022-2023) - набір 2022 року - 2 курс

(2021-2022) - набір 2021 року - 3 курс

(2020-2021) - набір 2020 року - 4 курс

(2019-2020) - набір 2019 року

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2023-2024) - набір 2023 року - 1 курс

(2022-2023) - набір 2022 року - 2 курс

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2023-2024) - набір 2023 року - 1 курс

(2022-2023) - набір 2022 року - 2 курс

(2021-2022) - набір 2021 року - 3 курс

(2020-2021) - набір 2020 року - 4 курс

(2019-2020) - набір 2019 року

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2023-2024) - набір 2023 - 1(5) курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2(6) курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2023-2024) - набір 2023 - 1(5) курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2(6) курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2023-2024) - набір 2023 - 1(5) курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2(6) курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2023-2024) - набір 2023 -1(5) курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2(6) курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

 

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Денна форма навчання

Соціальні комунікації, журналістика

(2023-2024) - набір 2023 - 1 курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2 курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

Вечірня форма навчання

(2023-2024) - набір 2023 - 1 курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2 курс

(2022-2023) - набір 2022

(2022-2023) - набір 2021

Заочна форми навчання

(2023-2024) - набір 2023 - 1 курс

(2023-2024) - набір 2022 - 2 курс

(2022-2023) - набір 2022

 


 

Ви тут: Головна Освітні програми Робочі навчальні плани