РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Робочі навчальні плани - це нормативний складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік.

Робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових  кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям).
 
Вимоги до структури, змісту й оформлення робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Робочі навчальні плани затверджуються проректором з навчальної роботи Університету.

 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2022-2023) - 1 курс - Видавнича справа та редагуванння

(2021-2022) - 2 курс - Видавнича справа та редагуванння

(2020-2021) - 3 курс - Видавнича справа та редагуванння

(2019-2020) - 4 курс - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2022-2023) - 1 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2021-2022) - 2 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2020-2021) - 3 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2019-2020) - 4 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2022-2023) - 1 курс - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2022-2023) - 1 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2021-2022) - 2 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2020-2021) - 3 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2019-2020) - 4 курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2022-2023) - 1(5) курс - Видавнича справа та редагуванння

(2021-2021) - 2(6) курс - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2022-2023) - 1(5) курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2021-2022) - 2(6) курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

(2022-2023) - 1(5) курс - Видавнича справа та редагуванння

(2021-2022) - 2(6) курс - Видавнича справа та редагуванння

Реклама та зв'язки з громадськістю

(2022-2023) - 1(5) курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

(2021-2022) - 2(6) курс - Реклама та зв'язки з громадськістю

 

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Денна форма навчання

Соціальні комунікації, журналістика

(2022-2023) - 1 курс - Соціальні комунікації, журналістика

(2021-2022) - 2 курс - Соціальні комунікації, журналістика

Вечірня форма навчання

(2022-2023) - 1 курс - Соціальні комунікації, журналістика

(2021-2022) - 2 курс - Соціальні комунікації, журналістика

Заочна форми навчання

(2022-2023) - 1 курс - Соціальні комунікації, журналістика

 

 


 

Ви тут: Головна Освітні програми Робочі навчальні плани