РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Робочі навчальні плани - це нормативний складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік.

Робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових  кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям).
 
Вимоги до структури, змісту й оформлення робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Робочі навчальні плани затверджуються проректором з навчальної роботи Університету.

 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

Видавнича справа та редагуванння, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 2 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 3 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 4 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 2 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 3 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 4 курс (2021-2022 н.р.)

 

 

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

Видавнича справа та редагуванння, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 2 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 3 курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 4 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 2 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 3 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 4 курс (2021-2022 н.р.)

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

Видавнича справа та редагуванння, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 2(6) курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 2(6) курс (2021-2022 н.р.)

 

Заочна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

Видавнича справа та редагуванння, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

Видавнича справа та редагуванння, 2(6) курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 2(6) курс (2021-2022 н.р.)

 

 

Освітньо-наукова програма

Денна форма навчання

Видавнича справа та редагуванння

Видавнича справа та редагуванння, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю

Реклама та зв'язки з громадськістю, 1(5) курс (2021-2022 н.р.)

 

 

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Денна, вечірня форми навчання

Соціальні комунікації, журналістика

Соціальні комунікації, журналістика, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика, 2 курс (2021-2022 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика, 1 курс (2020-2021 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика, 2 курс (2020-2021 н.р.)

 

Заочна форми навчання

Соціальні комунікації, журналістика

Соціальні комунікації, журналістика, 1 курс (2021-2022 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика, 1 курс (2020-2021 н.р.)

 

 

 

 


 

Ви тут: Головна Освітні програми Робочі навчальні плани