НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

 

Науковці й викладачі випускової кафедри належать до Київської школи літературного редагування та соціальних комунікацій, заснованої фундатором кафедри проф. Р. Г. Іванченком і традиційно перебувають у тісних науково-дослідницьких та методико-практичних контактах зі співробітниками медійних і філологічних кафедр Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного ун-ту імені І. Франка, Української академії друкарства у Львові,  Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України, , Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького тощо.

На сьогодні можна говорити про формування міцної наукової школи кафедри видавничої справи та редагування, яка сформувалась на багаторічних традиціях та відповідає сучасним інформаційним викликам і високим науковим стандартам. Зокрема, 14.03.19 р. затверджено наукову тему кафедри «Соціальнокомунікаційний підхід до редагування різних видів видань».

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри розробляють 4 наукові теми:
1) «Особливості редагування різних видів видань» (Керівник – д. н. із соц. комунікацій, проф. Тріщук О. В., виконавці: к. філол. н, доц. Фіголь Н. М., к. філол. н, доц. Левчук О. М., к. н. із соц. комунікацій Сегол. Р. І., к. н. із соц. комунікацій Фіялка С. Б., асистент Касьянчук В.).
2) «Політичне консультування як соціальний феномен підвищення ефективності масових політичних комунікацій» (Керівник: д. політ. наук, проф. Смола Л. Є., виконавці: к. політ. наук, доцент Магда Є. В., к. істор. наук, доцент Литвин А. В., к. істор. наук, доцент Балюн О. О., аспіранти Скороход Т. та Кисіль В. )
3) «Масові комунікації у формуванні національної пам’яті українців» (Керівник: к. н. із соц. комунікацій, доц. Андрійчук М. Т., виконавці: к. філол. н., доц. Побідаш І. Л., к. філол. н., доц. Янішевський, старший викладач Головко О. А.).
4) «Інструменти асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері» (Керівник: Гусак О. О., виконавці: Фісенко Т. В., Киричок А. П.).

Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є опрацювання теоретичних і практичних проблем соціальних  комунікацій, висвітлення актуальних питань функціонування різних видів тексту в сучасному інформаційному просторі, журналістикознавства, комунікації в науковій та науково-інформаційній сферах, редакторської діяльності, видавничої справи.

Основні напрями наукової діяльності кафедри ВС та Р:

  • теоретико-методологічне забезпечення комунікаційних процесів науково-інформаційної сфери;
  • інтерактивність масової комунікації, неориторичний її аспект;
  • лінгводидактичне забезпечення сучасної медіаосвіти, медіапедагогіка;
  • проблеми професійних етик медіасфери, її внутрікатегоріальної усталеності і термінологічної зорганізованості.

На кафедрі працюють наукові гуртки з:

  • теорії та соціології соціальних комунікацій – керівник доктор наук із соціальних комунікацій, професор Тріщук О. В.
  • професійних етик медіасфери – керівник кандидат філологічних наук, доцент Левчук О. М.
  • мови засобів масової інформації – керівник кандидат філологічних наук, доцент Фіголь Н. М.

Важливим складником роботи кафедри є участь у теоретичних і науково-практичних конференціях, семінарах з наукових проблем, а також організація на базі кафедри наукових заходів за участю викладачів, а також науковців з інших вищих навчальних закладів України. Так, у 2012 та 2014 рр. організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова школа Романа Іванченка», де, зокрема, передбачено такі тематичні напрямки, пов’язані з видавничою та піар-діяльністю як «Особливості сучасної масової комунікації», «Використання новітніх технологій у підготовці медійних продуктів», «Рекламна та PR-комунікація в сучасному світі».

Молоді вчені, аспіранти, студенти беруть активну участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде», де успішно працюють секції, пов’язані з напрямами наукової роботи кафедри. 
 

Ви тут: Головна Про кафедру Наукова школа