ВСТУП НА 1 КУРС - БАКАЛАВРАТ

     Бакалавр - це перший освітній рівень вищої освіти, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
    Бакалаврат передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Програма бакалаврату передбачає фундаментальну підготовку в обраній сфері знань. Протягом навчання студент засвоює і базові відомості з інших наукових областей, переважно загальноосвітнього характеру. Програми бакалаврату — широкопрофільні, мають загальнонауковий і загальнопрофесійний характер.
    Термін навчання за програмами бакалаврату становить 4 роки.

    Бакалаврат має такі переваги:
   • Цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном.
  • Фундаментальність підготовки, її ґрунтовність дозволяє, за необхідності, легко змінити професію, оскільки відповідно до державного освітнього стандарту, програми підготовки бакалаврів за напрямами побудовані так, що дозволяють за 1 рік перейти до однієї з цілого ряду суміжних професій.

Сертифікати ЗНО

Освітні програми

Перелік документів для вступу

Етапи вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії

Правила та умови вступу на 1 курс

Вартість навчання

Гуртожиток


Сертифікати ЗНО та питома вага балів

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО та питома вага балів для вступу в 2021 р.         

  • Українська мова та література - 0,45
  • Історія України - 0,35
  • Іноземна мова або математика, або фізика, або біологія, або хімія, або географія - 0,2

Мінімальний конкурсний бал - 125

Розрахунок конкурсного бала >>

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, (іноземна мова 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.)   


Освітні програми

На бакалаврат на 1 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

Видавнича справа та редагування

       
           ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Мета освітньої програми – поглиблена підготовка фахівця в галузі «Журналістика» шляхом формування в нього готовності розв’язувати комплексні проблеми видавничо-поліграфічної галузі в царині соціальних комунікацій, провадити інноваційну діяльність на основі глибокого переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, що дозволяє йому демонструвати ефективну комунікаційну поведінку.
Студенти докладно вивчають прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що їх використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. 
Освітня програма базується на загальновідомих наукових положеннях з урахуванням сучасного стану розвитку журналістики, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра у сфері соціальних комунікацій, видавничої справи та редагування (загальна, теоретична та прикладна) у видавництвах, медійних відділах на телебаченні, радіо, державних, громадських і комерційних організаціях.

 

Реклама і зв’язки з громадськістю
 

           РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Освітньо-професійна програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» спрямована на підготовку фахівців ринку рекламно-комунікаційних послуг, який динамічно та постійно розвивається. Усі навчальні дисципліни адаптовані до сучасних вимог роботодавців, що дозволяє майбутнім фахівцям досягти високого рівня професійної компетентності та бути конкурентоспроможним на ринку праці.
Професійна підготовка спрямована на формування фахівця з високим рівнем професійної компетентності. З цією метою студенти поглиблено вивчають: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують в галузі реклами і зав’язків з громадськістю.
У начальному процесі застосовується інтерактивний складник навчання: презентації, ділові ігри, методи кейсів, ворк-шопи. Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Освітня програма частково гармонізована із програмами інших країн.

Більш детально з освітніми програмами, за якими  кафедра видавничої справи та редагування готує бакалаврів зі спеціальності 061 Журналістика, можна ознайомитись у розділі "Про спеціальність" (меню "Абітурієнтам"). 


.Перелік документів для вступу:

Перелік документів для вступу на 1 курс 

 


Етапи вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчання на місця державного замовлення.

                                      

Шановні абітурієнти, ключові дати вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії також розміщені на сторінці Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського >>


Правила та умови вступу на 1 курс

Правила прийому  1-й курс здійснюється відповідно до:

«Правила прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2021 році»;

«Умови прийому для здобуття вищої освіти 2021 року» (НАКАЗ МОН України);

"Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів";

Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою
для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України.


Інформаційні матеріали вступної кампанії 2021:

Каталог вступника;

Інформаційні матеріали приймальної комісії КПІ;

Презентація "Вступна кампанія 2021: Умови прийому та організація роботи" (МОН України);

Презентація "Особливості вступної кампанії у КПІ 2021 року".

З інформацією щодо проведення ЗНО можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб
для здобуття освітнього рівня бакалавр (контракт 1-4 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2020-2021 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

38500 20300

Видавнича справа та редагування

38500 20300


Гуртожиток

Студенти видавничо-поліграфічного інституту проживають у гуртожитку № 10 студентського містечка КПІ ім. Ігоря Сікорського. На території студмістечка знаходяться спортивні майданчики, кафе, студентський ресторан, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, розташовано декілька продуктових магазинів, аптека. У студмістечку проведено локальну комп'ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків.

У гуртожитку житловий блок складається з двох або п'яти кімнат. Кімнати в гуртожитках розраховані на проживання 3–4 осіб. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. Якщо блок складається з п'яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, якщо менше – на поверсі.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів, тому що за основу береться вартість 1 кв. м жилої площі і визначається кожного року за участю студентського профкому. Умови оплати встановлюються в «ПОЛОЖЕННІ про оплату за проживання у студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського для всіх категорій мешканців».

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу визначається відповідним наказом ректора. Поселення починається з 25 серпня.

Всі студенти ВПІ, що потребують поселення, отримують місце в гуртожитку.

Умови і порядок поселення розміщуються на сайтах:

 

 

 
 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Вступ на 1 курс