ПРАКТИКА
 

На кафедрі видавничої справи та редагування відповідно до освітніх програм та вимог стандартів вищої освіти проводяться такі види практик:

першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти

другого (магістерського) рівня вищої освіти

третього (Phd) рівня вищої освіти

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється, як правило, шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають умовам програм практики згідно з укладеними в Університеті договорами.

Як бази практики можуть використовуватися і структурні підрозділи Університету, які мають необхідне обладнання та відповідають програмам практики.

Метою практичної підготовки є оволодіння сучасними методами, формами організації й знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

На час проходження практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні й нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між Університетом та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження практики. Під час проходження практики забороняється використовувати працю здобувачів для цілей, не передбачених освітньою програмою.Документи, форми, бланки для проходження практики

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів

Форма направлення на практику студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма щоденника практики студентів

 
Бланки договорів про організацію і проведення практики студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форма договору (2024) (для студентів, що перебувають в Україні (практика в Україні))

Форма договору (2024) (для студентів, що перебувають за кордоном (практика за кордоном))Нормативна база

Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України»

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря СікорськогоПерелік баз практик

1. Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, договір 13 від 16 вересня 2021 р.

2. ТОВ „Укрконсалтінвест”, угода № 7 від 6 вересня 2018 р.

3. Видавничий дім «Софтпрес»,  договір № Д/002.01/0105.01/220/2022 від 14 жовтня 2022 р.

4. Видавництво „Політехніка” КПІ ім. Ігоря Сікорського, угода № 10 від 15 листопада 2018 р.

5. ТОВ „Каламар”, договір № Д/0002.01/0105.01/202/2022 від 30 вересня 2022 р.

6. Видавництво «Час майстрів» угода № 12 від 22 листопада 2018 р.

7. ТОВ «Рекламне агентство «АС-МЕДІА»

8. ТОВ «Рекламно-інформаційне агентство «МЕДІА-АВЕНЮ»

9. ТОВ «Україна Інформ»

10. ТОВ «Заказ Юкрейн»

11. ДП «Плеон Талан»

12. ТОВ «Комунікаційне агентство «Комунікаційні і консалтингові групи»

13. ТОВ «Україна Інформ»

14. ТОВ «Рекламно інформаційне агентство "Наружка»

15. Державне підприємство "Антонов"

16. ТОВ "Наш Формат", договір № Д/020503/154/24

Ви тут: Головна Види практик