061 ЖУРНАЛІСТИКА

Фундаментальні знання з теорії і практики медіа, все, що ти хотів знати про сучасний комунікаційний світ, його сутність і структуру.

Журналістика – це не тільки «четверта влада», це ґрунтовна гуманітарна підготовка, навички критичного мислення, аналізу, систематизації інформації та розуміння процесів створення і поширення інформаційних потоків.

Наші випускники – це фахівці з журналістики, видавничої справи та редагування, реклами і зв’язків з громадськістю, прикладних соціальних і масових комунікацій. Вони знають про інформацію все і працюють у найбільших медіа України та світу, видавництвах, рекламних агенціях, PR-компаніях, у рекламних і креативних відділах великих корпорацій.

Кафедра видавничої справи та редагування готує фахівців зі спеціальності 061 Журналістика за такими освітніми програмами:

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ
(бакалавр - 4 роки, магістр - 2 роки);

РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
(бакалавр - 4 роки, магістр - 2 роки)

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

       Форма навчання: денна, заочна

Мета освітньої програми – поглиблена підготовка фахівця в галузі «Журналістика» шляхом формування в нього готовності розв’язувати комплексні проблеми видавничо-поліграфічної галузі в царині соціальних комунікацій, провадити інноваційну діяльність на основі глибокого переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, що дозволяє йому демонструвати ефективну комунікаційну поведінку.

Студенти докладно вивчають прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що їх використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. 

Освітня програма базується на загальновідомих наукових положеннях з урахуванням сучасного стану розвитку журналістики, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра у сфері соціальних комунікацій, видавничої справи та редагування (загальна, теоретична та прикладна) у видавництвах, медійних відділах на телебаченні, радіо, державних, громадських і комерційних організаціях.

Освітня програма «Видавнича справа та редагування» передбачає вивчення студентами всіх особливостей комунікаційного процесу, опанування різних видів редагування та обробки інформації, основних засад медіаменеджменту й організаційних вимог до видавничого бізнесу.

Ми готуємо журналістів, редакторів, медіааналітиків, комунікаційних консультантів, прес-аташе, дикторів радіо та телебачення, керівників редакцій і видавництв.

У результаті опанування освітньої програми «Видавнича справа та редагування» студенти здобувають знання, уміння і навички, які надалі їм допоможуть:

 • організовувати власні видавництва та видавничі організації, рекламні агенції, розробляти видавничу програму;
 • створювати оригінал-макети  друкованих та електронних видань;                    
 • здійснювати редакторський аналіз різних видів видань;
 • писати та редагувати тексти до різних медіа;
 • творчо використовувати новітні технології у видавничій справі та редагуванні.

Студенти оволодівають навичками роботи  в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat,  Adobe Reader,  Adobe Photoshop, ФТП-клієнт "FileZilla",  Notepad++, в програмах пакету Microsoft Office тощо. Під час навчання студенти отримують теоретичну підготовку та набувають практичних навичок із технології редагування та коригування книг, журналів, брошур та іншої друкованої продукції із застосуванням найсучаснішої техніки переробки текстової та ілюстраційної  інформації, теорії та практики видавничого менеджменту.

Випускники працюють у видавництвах, редакціях друкованих та електронних видань, редакційно-видавничих відділах підприємств, інформаційних, рекламних агентствах, на радіо й телебаченні, обіймають посади редактора, старшого редактора, головного редактора, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу науково-дослідної установи, навчального закладу тощо.

РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

       Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійна програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» спрямована на підготовку фахівців ринку рекламно-комунікаційних послуг, який динамічно та постійно розвивається. Усі навчальні дисципліни адаптовані до сучасних вимог роботодавців, що дозволяє майбутнім фахівцям досягти високого рівня професійної компетентності та бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Професійна підготовка спрямована на формування фахівця з високим рівнем професійної компетентності. З цією метою студенти поглиблено вивчають: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують в галузі реклами і зав’язків з громадськістю.

У начальному процесі застосовується інтерактивний складник навчання: презентації, ділові ігри, методи кейсів, ворк-шопи. Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Освітня програма частково гармонізована із програмами інших країн.

Освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю» передбачає вивчення основ маркетингових комунікацій та головних засад рекламного бізнесу, опанування всіх особливостей PR-діяльності та медіапланування.

Ми готуємо рекламістів, креативних директорів, фахівців у галузі PR широкого профілю та консультантів в усіх сферах зв’язків з громадськістю, копірайтерів, спічрайтерів.

Фахівець, що опанував освітню програму «Реклама і зв’язки з громадськістю» згідно із загальною та професійною підготовкою здатен виконувати такі види діяльності:

 • рекламно-інформаційну;
 • рекламно-управлінську (менеджерську);
 • організаційно-рекламну;
 • маркетингово-рекламну;
 • інформаційно-творчу;
 • інформаційно-комунікативну;
 • інформаційно-управлінську;
 • інформаційно-управлінську;
 • експертно-комунікаційну.

Студенти оволодівають навичками роботи  в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat,  Adobe Reader,  Adobe Photoshop, ФТП-клієнт "FileZilla",  Notepad++, в програмах пакету Microsoft Office тощо.

Під час навчання студенти навчаються розробляти організаційно-методичні рекомендації з маркетингових досліджень для підготовки рекламного видання; працювати над оптимізацією технологій рекламної справи; розробляти рекламний продукт; аналізувати технології виробництва реклами, в тому числі друкованої та в електронних виданнях;  визначити концептуальної основи розвитку рекламної діяльності чи зв'язків з громадськістю на підприємстві.

Випускники працюють у відділах реклами і зв’язків з громадськістю та в інших громадських організаціях.

 

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Про спеціальність