ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

     Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
    Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
     Магістратура передбачає очну форму навчання з обов'язковим відвідуванням семінарських занять і лекцій.
     Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.
     Тривалість навчання в магістратурі складає два роки. Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.        

     Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблені знання у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.
    
У результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:
           •  отримує поглиблені знання у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
           •  набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
           •  ступінь магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність).

 

 

Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Освітні програми

Перелік документів для вступу

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Розклад проведення фахового випробування і консультацій для вступу на магістерський рівень

Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Вартість навчання

Правила та умови вступу до магістратури


Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Для того, щоби продовжити навчання за фахом з диломом бакалавра зі спеціальності 061 Жуналістика потрібно скласти два вступні випробування (вступне фахове випробування (ЄФВВ)  та іноземна мова (ЄВІ)) та подати документи у визначені строки.

Шановні абітурієнти, розклад та етапи вступної кампанії до магістратури у 2020 році розміщені на сторінці Міністерства освіти і  науки України >>

Ключові дати вступної кампанії також розміщені на сторінці Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського >>

Увага! Університет тільки реєструє на ЗНО. Де саме проходитиме  ЗНО, можна буде дізнатися в особистому кабінеті на сайті http://testportal.gov.ua/, коли буде надіслано запрошення.

 

Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації (реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ: з 12 травня по 05 червня):

  • для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього навчального року

 

  • для вступників, які завершили навчання у попередні роки

 

Порядок реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які цього року завершують навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які завершили навчання у попередні роки >>


Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Для того, щоби вступити на навчання на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фахуа потрібно скласти два вступні випробування (вступне фахове випробування (ЄФВВ)  та іноземна мова (ЄВІ)) та подати документи у визначені строки.

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році скасовано.

Шановні абітурієнти, розклад та етапи вступної кампанії  до магістратури у 2020 році розміщені на сторінці Міністерства освіти і  науки України >>

Ключові дати вступної кампанії також розміщені на сторінці Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського >>

Увага! Університет тільки реєструє на ЗНО. Де саме проходитиме  ЗНО, можна буде дізнатися в особистому кабінеті на сайті http://testportal.gov.ua/, коли буде надіслано запрошення.

 

Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році приймальною комісією розроблено алгоритм реєстрації (реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ: з 12 травня по 05 червня):

  • для вступників, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

 

Порядок реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які завершили навчання у попередні роки >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти >>


Освітні програми

До магістратури зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

Освітньо-професійна програма:  
  Видавнича справа та редагування;  
  Реклама і зв’язки з громадськістю.  
Освітньо-наукова програма:  
  Видавнича справа та редагування;  
  Реклама і зв’язки з громадськістю.  


Розклад проведення фахового випробування і консультацій для вступу на магістерський рівень

Розклад проведення фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень

Розклад проведення консультацій (та фахового випробування) для вступу на другий (магістерський) рівень


Перелік документів для вступу:

  •     паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
  •     диплом бакалавра, спеціаліста або магістра (оригінал та копії);
  •     додаток до диплому бакалавра, спеціаліста або магістра (оригінал та копії);
  •     творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
  •     військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
  •     ідентифікаційний код (оригінал та копії);
  •     чотири фотографії.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Порядок реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020 >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які завершили навчання у попередні роки >>

Детальніше про процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників, які вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти >>


Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році скасовано.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Видавнича справа та редагування» за спеціальністю 061 Журналістика (2020)
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Реклама і зв’язки з громадськістю» за спеціальністю 061 Журналістика (2020)

     
     


Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати вступних фахових випробувань оприлюднюються після проведення фахових випробувань.

 


Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних
та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра (контракт 5-6 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2020-2021 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

   Реклама і зв'язки з громадськістю

38000 19000

Видавнича справа та редагування

38000 19000


Правила, умови, організація вступу до магістратури

Зарахування до магістратури здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань, які відбуваються відповідно до програм вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань, та регулються відповідно до офіційних документів:

Офіційні документи:

«Правила прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2020 році»

«Положення про прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра у 2020 році»

«Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Посилання на офіційні джерела:

Детальніше про вступ до магістатури на сторінці приймальної комісії  https://pk.kpi.ua/entry-5-course

Порядок реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ https://pk.kpi.ua/entry-5-course

Питання та відповіді щодо вступу до магістратури у форматі ЗНО https://pk.kpi.ua/faq-mag

Програма ЄВІ та ЄФВВ http://testportal.gov.ua/normatyvni-dokumenty-yefvv-yevi
 
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. І. Сікорського https://pk.kpi.ua
 
Розклад роботи приймальної комісії http://pk.kpi.ua/schedule.
  

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Абітурієнтам Вступ до магістратури