ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ


Магістратура – другий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти. Здобувається на основі першого освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавра).

У результаті навчання в магістратурі, після захисту дисертації магістр:

•  отримує поглиблені знання у своєму науковому напрямку, професійній сфері, значний досвід науково-дослідної роботи;
•  набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
•  ступінь магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність).

Cтупінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 

•  освітньо-професійна програма - 1 рік і 4 місяці


Освітні програми

До магістратури зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за освітнньо-професійною програмою.

Освітньо-професійна програмавключає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку. Здійснюється підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Опис освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти


Порядок та умови проведення вступних іспитів

Для того, щоби вступити на магістратуру за спеціальністю 061 Журналістика потрібно:

•  скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення; 
•  скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю (ЄФВВ)*;
•  подати документи у визначені строки.

Вступники, які завершили навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського мають право скласти фаховий іспит у КПІ ім. Ігоря Сікорського замість ЄФВВ або будь-яке ЄФВВ за власним вибором. 

 2023 році вступники  під час подання електронних заяв мають обов’язково надати мотиваційний лист* для вступу до університету. 
 2023 року при вступі до магістратури з дипломом бакалавра з іншого фаху додаткове вступне випробування складати не потрібно. 
    Але скласти ЄВІ й ЄФВВ (за потреби) або фахове випробування потрібно обов’язково (для вступу за державним замовленням).

* Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. 

Вимоги до мотиваційного листа на сайті приймальної комісії 

Вимоги до мотиваційного листа у правилах прийому


Етапи, процедура та ключові дати вступної кампанії

Ключові дати вступної кампанії

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023, які бажають вступити до магістратури.*

Процедура реєстрації вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського, які завершили навчання у попередні роки та вже мають диплом бакалавра або планують вступати після завершення цього року іншого закладу вищої освіти, де відсутня можливість реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ.

 * Випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського, які бажають вступити до магістратури та скласти ЄВІ/ЄФВВ, будуть реєструватись виключно через систему «Електронний кампус».


Вагові коєфіцієнти та конкурсні бали

•  Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - ТЗНК - 0,2.
•  Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - іноземна мова - 0,2.
•  Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - 0,6 або Фаховий іспит - 0,6 (для випускників спеціальності 061 КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023 р.).
•  Мотиваційний лист.

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 130
Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100


Програми вступних фахових випробувань 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Видавнича справа та редагування» (на 2023 р.)  

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Реклама та зв'язки з громадськістю» (на 2023 р.)

Програма усної співбесіди з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  (на 2023 р.)


Перелік документів для вступу

Перелік необхідних документів для вступу на магістратуру у 2023 р.*

Детальніше про подання оригіналів документів до магістратури у 2023 р. 

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно!


Розклад роботи приймальної комісії

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчання на місця державного замовлення.

Розклад роботи приймальної комісії у 2023 році

Контакти приймальної комісії


Розклад проведення фахового випробування і консультацій

 Розклад консультацій та фахових вступних випробувань до магістратури


Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

 


Правила та умови вступу до магістратури

Зарахування до магістратури здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань, які відбуваються відповідно до програм вступних фахових випробувань та регулються відповідно до офіційних документів:

Загальні правила прийому:

Правила прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2023 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра у 2023 році


Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних
та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра
Видавничо-поліграфічного інституту в 2022-2023 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання
(за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

   Реклама і зв'язки з громадськістю

44100 20300

Видавнича справа та редагування

44100 20300

 

 

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Вступ до магістратури