ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

     Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
    Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.  Це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.
     Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.
     Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.
     Тривалість навчання в магістратурі - 
1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання. Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.        

     Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблені знання у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.
    
У результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:
           •  отримує поглиблені знання у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
           •  набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
           •  ступінь магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність).

 

Вступ до магістратури на спеціальність 061 Журналістика 

Освітні програми

Перелік документів для вступу

Етапи вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії

Правила та умови вступу до магістратури

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Розклад проведення фахового випробування і консультацій для вступу на магістерський рівень

Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Вартість навчання


Втуп до магістратури на спеціальність 061 Журналістика

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Для того, щоби продовжити навчання за фахом з диломом бакалавра зі спеціальності 061 Жуналістика потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО та подати документи у визначені строки.

Зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти іноземну мову.  

ВСТУП НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 ЖУРНАЛІСТИКА ЗІ ЗМІНОЮ ФАХУ

Для того, щоби вступити на навчання на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху потрібно скласти іноземну мову (ЄВІ) і вступне фахове випробування (ЄФВВ) та подати документи у визначені строки.

  • Зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти іноземну мову.     
  • Зареєструвати електронний кабінет з 1 липня.
  • Подати заяви для вступу можна буде з 15 липня до 23 липня включно.
  • Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Детальніше про порядок реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ >>

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет >> 


Освітні програми

До магістратури зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими освітніми програмами:

          Освітньо-професійна програма:                         Освітньо-наукова програма:

Видавнича справа та редагування;

Реклама і зв’язки з громадськістю.

 

Видавнича справа та редагування;

Реклама і зв’язки з громадськістю.


Перелік документів для вступу:

Перелік документів для вступу до магістратури
 


Етапи вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського на навчання на місця державного замовлення.

                                        

Шановні абітурієнти, ключові дати вступної кампанії та розклад роботи приймальної комісії також розміщені на сторінці Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського >>


Правила, умови, організація вступу до магістратури

Зарахування до магістратури здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань, які відбуваються відповідно до програм вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань, та регулються відповідно до офіційних документів:

Правила прийому  1-й курс здійснюється відповідно до:

«Правила прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2021 році»;

«Умови прийому для здобуття вищої освіти 2021 року» (НАКАЗ МОН України);

«Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти
             у 2021 році»;

«Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
            на другий (магістерський) рівень вищої освіти»;

Перелік захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО — спільний наказ МОЗ/МОН України.


Інформаційні матеріали вступної кампанії 2021:

Презентація "Вступна кампанія 2021: Умови прийому та організація роботи" (МОН України);

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка.

З інформацією про вступні випробування до магістратури можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

   Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Видавнича справа та редагування» за спеціальністю 061 Журналістика (2021)

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Реклама і зв’язки з громадськістю» за спеціальністю 061 Журналістика (2021)

Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на здобутого ступеня магістра (спеціаліста)(2020)

 


Розклад проведення фахового випробування і консультацій для вступу на магістерський рівень

Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде оприлюдений ближче до вступних випробувань на сайті. 

Розклад проведення фахового випробування для вступу на другий (магістерський) рівень

Розклад проведення консультацій (та фахового випробування) для вступу на другий (магістерський) рівень  

     


Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати вступних фахових випробувань оприлюднюються після проведення фахових випробувань. 


Вартість навчання

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних
та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра (контракт 5-6 курс)
Видавничо-поліграфічного інституту в 2020-2021 р.

 Код та назва спеціальності

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

   Реклама і зв'язки з громадськістю

44100 20300

Видавнича справа та редагування

44100 20300

 

 

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Вступ Вступ до магістратури