Кафедра видавничої справи та редагування є однією з найстаріших у Видавничо-поліграфічному інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зорганізована вона 1959-го – у рік заснування Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова (тепер – Української академії друкарства у Львові).

У різні роки підрозділ очолювали відомі редактори, журналісти, науковці: канд. філол. наук Д.Я. Шлапак (1959–1964), канд. філол. наук А. І. Рудницький (1965–1966), проф. С. М. Шаховський (1966–1975), канд. мистец., проф. Б. В. Валуєнко (1975–1990), докт. філол. наук, проф. Р. Г. Іванченко (1990–2004), докт. н. соц. к., професор О.В.Тріщук (з 2004 року).

На сьогодні очолює кафедру доктор наук із соціальних комунікацій, професор Тріщук Ольга Володимирівна, яка працює тут з 1990 р.

Основне завдання кафедри – підготувати висококваліфікованих фахівців з редагування та рекламування книг, журналів, газет та іншої друкованої продукції; допомогти їм оволодіти комплексом знань, пов’язаних із творенням та поширенням конкурентноздатного видавничого продукту, придатного для сучасного ринку; ознайомити майбутніх фахівців з практичними та науково-прикладними основами реклами та PR, навчити створювати конкурентоздатні друковані та електронні видавничі продукти, організовувати редакційно-видавничий, рекламний процес у книжкових, газетних та журнальних редакціях, в електронних ЗМІ, а також навчити просувати видавничі продукти на ринку, доводити їх до читача, споживача, створювати високу іміджеву політику редакційно-видавничих та інших господарських структур. Метою викладачів кафедри є інтелектуальний, фаховий, особистісний розвиток студента – їй підпорядковані наукові, навчальні й виховні заходи.

За час існування кафедри редакторську спеціальність опанували понад 2000 тисячі осіб, що стали основою редакторського корпусу м. Києва. Серед них є члени Спілки письменників України, Спілки журналістів, заслужені працівники галузі. Наші випускники працюють у провідних видавництвах, газетах, журналах України та зарубіжжя, на радіо та телебаченні.

Навчально-виховний процес у КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавничо-поліграфічному інституті та зокрема на випусковій кафедрі здійснює висококваліфікований науково-педагогічний персонал. Усього на кафедрі 22 штатні викладачі, з них: 2 професори, доктори наук, 17 кандидатів наук, 13 доцентів, 5 старших викладачів, 1 асистент, 1 заслужений діяч культури.

Формування штатного професорсько-викладацького складу має свою історію і відбувається, зокрема, за рахунок випускників кафедри (О.О. Янішевський, О. М. Левчук, Р. І. Сегол, О. А. Головко, С. Б. Фіялка, О. О. Гусак, А. П. Киричок), що вказує на наявність традицій і розвиток наукової школи.

Викладачі мають відповідну базову освіту, стаж практичної, виробничої, наукової та педагогічної роботи, проводять творчі та наукові дослідження за напрямами навчальних дисциплін, регулярно публікують результати наукових досліджень у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях та семінарах.

На кафедрі належним чином зорганізовано науково-дослідну роботу. Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є опрацювання теоретичних і практичних проблем соціальних комунікацій, редакторської діяльності, видавничої справи, журналістикознавства, рекламної діяльності, висвітлення актуальних питань функціонування тексту в сучасному інформаційному просторі. Науково-дослідні теми, розроблювані на кафедрі: «Комунікація в науковій та науково-інформаційній сферах», «Особливості редагування різних видів видань», «Політичне консультування як соціальний феномен підвищення ефективності масових політичних комунікацій».
За час існування кафедри 6 її працівників захистили докторські дисертації, 17 – кандидатські.

Співробітники кафедри видавничої справи та редагування постійно вдосконалюють свої знання та проходять стажування в різних установах. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом стажування в Парламентському видавництві, у видавництвах „Преса України”, „Київська правда”, Українському інституті інформаційних технологій в освіті (УІІТО) МОН України, Інституті вищої освіти НАПН України, Інституті журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Інституті мовознавства, Інституті літератури імені Тараса  Шевченка, журналі «Слово і час», Інституті медійних технології (м. Штутгарт), університеті технологій і дизайну (м. Лейпциг), Академії друку та медійних технологій (м. Гейдельберг).

Кафедра співпрацює з відповідними кафедрами університетів України, в яких відкрито спеціальність «Журналістика».

На кафедрі діє студентське редакційне бюро, лабораторія настільних видавничих систем, де студенти можуть удосконалювати свої навички, опановувати редакторський та рекламний фах.

З 2009 р. відкрита ще одна підготовка за освітньою програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Профільні дисципліни: «Підготовка різних видів книжкових видань», «Редагування навчальної літератури», «Редагування дитячої літератури», «Редагування перекладу», «Автоматизація редакційно-видавничого процесу», «Основи журналістики»,  «Креатив у рекламі та PR», «Організація роботи прес-служби», «Іміджелогія», «Еристика. Теорія та практика аргументації», «Брендинг».

Викладачі кафедри «Видавнича справа та редагування» постійно проводять виховну роботу з професійної орієнтації студентів. У межах курсів «Прикладні соціокомунікаційні технології», «Інтелектуальна власність» студенти опановують навички з успішного працевлаштування та створюють реальні видавничі та рекламні продукти. Таким чином навчальний процес максимально наближається до реального виробничого процесу, що дозволяє відпрацьовувати практичні навички майбутніх фахівців у галузі видавничої справи, реклами та РR в реальних умовах, що передбачають постановку реальних актуальних завдань та їхнє вирішення.

Кафедра намагається працевлаштувати студентів ще на етапі навчання, використовуючи багаторічні традиційні зв’язки з видавничо-поліграфічними організаціями, установами, редакціями, рекламними агенціями, РR-відділами господарських структур. Велика увага при цьому приділяється практиці, під час якої керівники підприємств мають змогу придивитись до наших вихованців, оцінити якість їхньої підготовки й без боязні пропонувати їм роботу, а студенти – отримати професійні й ділові навички. Завдяки цьому працевлаштування наших випускників не є проблемою. За період з 2010 р. по 2016 р. здійснювався 100 % від числа держзамовлення розподіл їх на роботу. Відгуки керівників підприємств, організацій, установ, як державного, так і недержавного секторів галузі, де працюють наші випускники, є позитивними. Відмічається відповідність підготовки студентів сучасним державним вимогам та адаптованість їх до роботи в ринкових умовах, що дозволяє обіймати посади, вказані у кваліфікаційних характеристиках. Випускники працюють на посадах: редактора, старшого редактора, головного редактора, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу науково-дослідної установи, навчального закладу, засобів масової та спеціальної комунікації, керівника відділу реклами і зв’язків з громадськістю, прес-секретаря, менеджера у сфері надання інформації, менеджера з реклами, спеціаліста зі зв’язків з громадськістю, експерта з питань комунікації в партіях та інших громадських організаціях.

Належно забезпечена педагогічними та науковими кадрами випускова кафедра сформувалася як авторитетний у науковому, студентському, фаховому середовищі колектив, як інтелектуальна і творча сила. Є всі підстави розраховувати на формування самодостатньої наукової школи з відповідним баченням наукової проблематики, методології її дослідження, солідними напрацюваннями, активними послідовниками з числа випускників, які здобувають спеціальність.
 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Про кафедру Історія кафедри