Вибіркові дисципліни

     Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. 
     Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.
     Положення про Індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлює, що вибіркові дисципліни з загальноуніверситетського каталогу студенти зобов'язані вибрати в системі «Електронний кампус».
     Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу становить 20 осіб, максимальна - 30.

     Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.
     - студенти I курсу - вибирають дисципліни для другого року підготовки;
     - студенти II курсу - вибирають дисципліни для третього року підготовки;
     - студенти III курсу - з пропонованого ЗУ-Каталогу дисципліни не вибирають;
     - студенти I і II курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискорений) - вибирають дисципліну відповідно до їхнього навчального плану.

     Деякі дисципліни пропонуються для вивчення студентам певних факультетів. 
    Для деяких дисциплін існує обмеження в кількості студентів, яким вона може бути запропонована. У цих випадках після назви дисципліни відзначається цільова аудиторія (для студентів ...) або кількість місць (до ... студентів). В процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості.
     З усіма аспектами реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

 

   Видавнича справа та редагування   

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь магістра за освітньо-професійною програмою)

 

   Реклама і зв’язки з громадськістю   

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь бакалавр за освітньо-професійною програмою)

 

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь магістр за освітньо-професійною програмою)
 

«Соціальні комунікації, журналістика»

Вибіркові дисципліни 2021 р. (освітній ступінь доктор філософії за освітньо-науковою програмою) 

 

 

Нормативні документи:

 Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджене та введене в дію наказом №7/136  від 05.08.2020)

 Положення про каталоги вибіркових дисциплін Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського


Каталоги загальноуніверситетських та інститутських вибіркових дисциплін:

: Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовкиосвітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Інститутський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіт

 

 

 
 
 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Студентам Вибіркові дисципліни