ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни загальноуніверситетського каталогу становить 20 осіб, максимальна - 30. 
Певні дисципліни мають обмеження в кількості студентів, яким вони можуть бути запропоновані. У цих випадках після назви дисципліни відзначається цільова аудиторія (для студентів ...) або кількість місць (до ... студентів). У процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості.

Каталоги містять анотовані переліки дисциплін, які пропонуються для обрання студентами згідно навчального плану на наступний навчальний рік: 

  • студенти I курсу (бакалаври, магістри, аспіранти) - вибирають дисципліни для другого року підготовки;
  • студенти II курсу (бакалаври) - вибирають дисципліни для третього року підготовки;
  • студенти III курсу (бакалаври) - вибирають дисципліни для четвертого року підготовки з Ф-Каталогу (із ЗУ-Каталогу дисципліни не обирають).

 
Нормативні документи:
 

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджене та введене в дію наказом №7/136 від 05.08.2020)

Положення про каталоги вибіркових дисциплін Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського


 

Каталоги загальноуніверситетських (циклу загальної підготовки) та інститутських (циклу професійної підготовки) вибіркових дисциплін:

ЗУ-Каталог вибіркових дисциплін (на 2024-2025 н.р.)

ЗУ-Каталог вибіркових дисциплін (на 2023-2024 н.р.)

ЗУ-Каталог вибіркових дисциплін (на 2022-2023 н.р.)

ЗУ-Каталог вибіркових дисциплін (на 2021-2022 н.р.)


 
 
Кафедральні каталоги вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки


ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОП Видавнича справа та редагування

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2024-2025 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2023-2024 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2022-2023 н.р.) 

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2021-2022 н.р.) 

ОП Реклама і зв’язки з громадськістю   

 

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2024-2025 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2023-2024 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2022-2023 н.р.) 

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2021-2022 н.р.)


Відомості про вибір навчальних дисциплін (бакалаврат)

Видавнича справа та редагування (2022-2023 н.р.)

Реклама і зв'язки з громадськістю (2022-2023 н.р.)


 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОП Видавнича справа та редагування

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2023-2024 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2022-2023 н.р.) 

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2021-2022 н.р.)

ОП Реклама і зв’язки з громадськістю

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2023-2024 н.р.)

Ф-Каталог вибіркових дисциплін (на 2022-2023 н.р.) 

Ф-Каталог вибіркових дисципліни (на 2021-2022 н.р.)


Відомості про вибір навчальних дисциплін (магістратура)

Видавнича справа та редагування (2022-2023 н.р.)

Реклама і зв'язки з громадськістю (2022-2023 н.р.)


 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОП Соціальні комунікації, журналістика

Ф-Каталог вибіркових дисциплін 2023 р.

Ф-Каталог вибіркових дисциплін 2022 р. 

Ф-Каталог вибіркових дисциплін 2021 р.


Заяви на вибір освітніх компонентів (аспірантура)

Соціальні комунікації, журналістика (2021-2022 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика (2020-2021 н.р.)

Відомості про вибір навчальних дисциплін (аспірантура)

Соціальні комунікації, журналістика (2021-2022 н.р.)

Соціальні комунікації, журналістика (2020-2021 н.р.)

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Студентам Вибіркові дисципліни