ПЕДАГОГІЧНА (PhD) ПРАКТИКА

Педагогічна практика аспірантів є обов’язковою складовою освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Під час педагогічної практики аспіранти закріплюють та поглиблюють педагогічні знання, вміння, розвивають творчі здібності, педагогічне мислення.

Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх викладів вищої школи, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва зі студентами.Особливістю практики є націленість її на закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання;  набуття та розвиток практичних навичок та вмінь з коректури, редагування текстів; набуття практичних вмінь щодо підготовки рукопису до друку або щодо підготовки матеріалів для опублікування в засобах масової інформації.

Тривалість практики: 4 тижні.ПРОГРАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 


Соціальні комунікації, журналістика

Програма практики (2022-2023)

Програма практики (Д)(2021-2022)

Програма практики (З)(2021-2022)

 

 

 

 

Ви тут: Головна Підготовка Phd Практика PhD