Програма комплексного фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліст, магістр зі спеціальностей 7.03030202, 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю»
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліст, магістр зі спеціальностей 7.03030202, 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю»
Програма комплексного фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліст, магістр зі спеціальностей 7.03030301, 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліст, магістр зі спеціальностей 7.03030301, 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»

УВАГА! Для вступників на 1 курс!

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  061 ЖУРНАЛІСТИКА 
(спеціалізації: Видавнича справа та редагування, Реклама і зв’язки з громадськістю)

Інформація для вступників на ОКР бакалавр
 

Напрям: ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

6.030303 — «Видавнича справа та редагування»

Назва спеціальності
Журналістика

Назва спеціалізації
Видавнича справа та редагування

Факультет(и), що випускають ці спеціальності (логотип та назва)
Видавничо поліграфічний інститут (ВПІ)

Випускаюча(і) кафедра(и) стисла інформація
Кафедра видавничої справи та редагування

Кваліфікаційний рівень
бакалавр, спеціаліст, магістр

Форми навчання
денна, заочна

Унікальні специфічні знання, вміння та навички якими володіють випускники
(якими методами володіють, участь у науковій та проектній діяльності, досягнення студентів)

Під час навчання студенти отримують теоретичну підготовку та набувають практичних навичок редагування та коригування книг, журналів, брошур та іншої друкованої продукції із застосуванням найсучаснішої техніки переробки текстової та ілюстративної інформації, а також теорії та практики видавничого менеджменту. Крім цього, вивчають основні прийоми й методи організації редакційно-видавничої справи та здійснюють загальноредакційну підготовку текстів.

Глибоке вивчення особливостей сучасної української мовленнєвої практики гарантує випускникам універсальну змогу працювати у видавництвах, редакціях газет, часописів, друкарнях, видавничо-редакційних відділах підприємств, установ і організацій, науково-дослідних інститутах.

Теми дипломних робіт (основні напрямки магістерських досліджень)
«Видавнича програма як втілення ринкової стратегії видавництва», «Робота редактора над фактичним матеріалом рукопису», «Особливості редакторського опрацювання оригіналу електронного видання» та ін.

Місця проходження практики
ВПК «Політехніка» НТУУ КПІ, ВД «Києво-Могилянська академія», видавництво «Киевские ведомости», видавництво «Наукова думка», газета «Вечерние вести», журнал «Директор типографии» та багато інших видавництв, редакцій газет та журналів.

Ким можуть працювати випускники відповідно до державного класифікатора професій
«Видавнича справа та редагування» можуть працювати у видавництвах, поліграфічних підприємствах, редакціях газет, часописів, видавничо-редакційних відділах підприємств, установ та організацій, науково-дослідних інститутах.

Де працюють випускники
Випускники працюють у редакціях газет, часописів, видавництвах, на телебаченні, радіо та в багатьох інших установах, підприємствах і організаціях.

Додаткова освіта: підвищення кваліфікації, друга вища, тренінги, тощо
На кафедрі можна отримати другу вищу освіту за спеціалізацією « Видавнича справа та редагування», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

 


Напрям: РЕКЛАМА І ЗВ'ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСКІСТЮ

6.030302 — «Реклама і зв’язки з громадськістю»

Назва спеціальності
журналістика

Назва спеціалізації:
Реклама і зв’язки із громадськістю; зв’язки з громадськістю

Факультет(и), що випускають ці спеціальності (логотип та назва)
Видавничо поліграфічний інститут (ВПІ)

Випускаюча(і) кафедра(и) стисла інформація
Кафедра видавничої справи та редагування

Кваліфікаційний рівень
Бакалавр, магістр

Форми навчання
денна

Унікальні специфічні знання, вміння та навички якими володіють випускники
(якими методами володіють, участь у науковій та проектній діяльності, досягнення студентів)

Основою підготовки фахівців у галузі реклами і зв’язків з громадськістю є професійні знання з таких питань, як: організація, принципи та види роботи в галузі рекламної діяльності; організація, принципи та види роботи в галузі зв’язків з громадськістю; видавничої справи, книгорозповсюдження. Під час навчання студенти набувають теоретичних і практичних знань з розробки організаційних методів маркетингових досліджень для підготовки рекламного проекту, оптимізації технологій рекламної справи, здійснення інформаційно-комп’ютерного забезпечення рекламної діяльності чи зв’язків з громадськістю, розробки рекламного продукту та методів аналізу теорії та практики ринкового господарювання для формування розвитку рекламної діяльності і зв’язків з громадськістю. Також здобувають знання та вміння щодо планування рекламної кампанії, створення рекламних інформаційних продуктів, здатні оцінити їх якість та ефективність.

Теми дипломних робіт
«Реклама у друкованих засобах масової  інформації», «Прихована реклама у журналістських матеріалах», «PR у газетних виданнях».

Місця проходження практики
ВПК «Політехніка» НТУУ КПІ, ВД «Києво-Могилянська академія», видавництво «Киевские ведомости», видавництво «Наукова думка», газета «Вечерние вести», журнал «Директор типографии» та багато інших видавництв, редакцій газет та журналів.

Ким можуть працювати випускники відповідно до державного класифікатора професій
Випускники можуть працювати  фахівцями із зв’язків із громадськістю та рекламістами у інформаційних та медійних агентствах, прес-службах установ та організацій, консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях).

Де працюють випускники
Випускники працюють у редакціях газет, часописів, видавництвах, на телебаченні, радіо та в багатьох інших установах, підприємствах і організаціях.

Додаткова освіта: підвищення кваліфікації, друга вища, тренінги, тощо
На кафедрі можна отримати другу вищу освіту за спеціалізацією «Зв’язки з громадськістю», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

 


Правила прийому на БАКАЛАВРАТ

 • Умови вступу на 1-й курс;
 •  Перелік документів;
 •  Гуртожиток;
 •  Вартість навчання;
 •  Контакти відбіркової комісії ВПІ;
 •  Інформація для вступників на ОКР бакалавр

Правила прийому на СПЕЦІАЛІСТ,  МАГІСТР

7.03030301 — «Видавнича справа та редагування»;
7.03030202 — «Зв’язки з громадськістю»;
8.03030301 — «Видавнича справа та редагування»;
8.03030202 — «Зв’язки з громадськістю»

 

Інформація для вступників на ОКР бакалавр
 • Умови вступу на 5-й курс;
 • Перелік документів;
 • Терміни подачі документів;
 • Вартість навчання;
 • Гуртожиток

 

 

 

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home For Applicants Admission Regulations