ВІДГУКИ НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

ТРЕТІЙ (PhD) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Соціальні комунікації, журналістика

 

Представників академічної спільноти

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. філол. наук, ст.наук. співроб. Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні Т. Файчук)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" 
(д-р іст. наук, проф. кафедри видавничої справи та редагування Інстиуту журналістики Київського ун-ту імені Бориса Грінченка, віце-президент НАН вищої освіти України В. Шпак)


Роботодавців

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (д-р наук із соц. комун., заст. директора ТОВ "Видавничий центр "Академія"" В.І. Теремко)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. іст. наук, директор вид-ва "Видавничий центр "12" О. Осмоловська)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., пров. інженер вид-ва "Політехніка" Г. Лоза)


Випускників

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., доц. О. Гусак)

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (канд. наук із соц. комун., ст. виклад. В. Касянчук)


Аспірантів

Відгук на освітньо-наукову програму "Соціальні комунікації, журналістика" (аспірант В. Вареник)

 

You are here: Home Educational programs Survey of students Освітні програми (меню) Відгуки ОП (Третій рівень)-EN