ВІДГУКИ НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Реклама і зв'язки з громадськістю   

 

Представників академічної спільноти

Відгук на освітньо-наукову програму "Видавнича справа та редагування" (канд. філол. наук, ст.наук. співроб. Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні Т. Файчук)

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (д-р іст. наук, проф. кафедри видавничої справи та редагування Інстиуту журналістики Київського ун-ту імені Бориса Грінченка, віце-президент НАН вищої освіти України В. Шпак)

 


Роботодавців

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (д-р наук із соц. комун., заст. директора ТОВ "Видавничий центр "Академія"" В.І. Теремко)

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (канд. іст. наук, директор вид-ва "Видавничий центр "12" О. Осмоловська)

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (канд. наук із соц. комун., пров. інженер вид-ва "Політехніка" Г. Лоза)

 

 


Випускників

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (канд. наук із соц. комун., доц. О. Гусак)

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (канд. наук із соц. комун., ст. виклад. В. Касянчук)

 

 


Аспірантів

 

Відгук на освітньо-наукову програму  "Видавнича справа та редагування" (аспірант В. Вареник)

 

You are here: Home Educational programs Survey of students Освітні програми (меню) Відгуки ОП (Перший рівень)(Реклама і зв'язки з громадськістю)-EN