ВСТУП НА 5 КУРС - МАГІСТРАТУРА

     Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності.
    Освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.
     Магістратура передбачає очну форму навчання з обов'язковим відвідуванням семінарських занять і лекцій.
     Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план науково-дослідної роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, зміст виконуваної роботи, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни виконання.
     Тривалість навчання в магістратурі складає два роки. Після успішного завершення навчання, підготовки і захисту дисертації магістрам видається диплом.        

     Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Випускники, отримуючи поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері, здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.
    
У результаті навчання в магістратурі магістр отримує наступні переваги:
           •  отримує поглиблені знання у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
           •  набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
           •  ступінь магістра розширює рамки працевлаштування (практична, наукова, викладацька діяльність).

 

 

Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Спеціалізації

Перелік документів для вступу

Графік проведення вступних випробувань та консультацій

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Результати вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Вартість навчання

Правила та умови вступу на 5 курс


Продовження навчання за фахом з дипломом бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика

Потрібно подати документи та скласти два вступні випробування (вступне фахове випробування та іноземна мова).

1. Подання документів у 2 етапи:

 • перший етап – з 3 липня по 7 липня;
 • другий етап – з 24 липня по 04 серпня.

2. Вступні випробування у 2 етапи:

 • перший етап – з 8 липня по 15 липня;
 • другий етап – з 5 серпня по 11 серпня.


Вступ на спеціальність 061 Журналістика з дипломом бакалавра з іншого фаху

Потрібно подати документи та скласти основні вступні випробування та додаткове випробування з фаху.

1. Подання документів у 2 етапи:

 • перший етап – з 3 липня по 7 липня;
 • другий етап – з 24 липня по 04 серпня.

2. Вступні випробування у 2 етапи:

 • перший етап – з 8 липня по 15 липня;
 • другий етап – з 5 серпня по 11 серпня.


Спеціалізації

До магістратури на 5 курс зі спеціальності 061 Журналістика на кафедрі видавничої справи та редагування можна вступити  за такими спеціалізаціями:

Більш детально зі спеціалізаціями, за якими  кафедра видавничої справи та редагування готує магістрів зі спеціальності 061 Журналістика, можна ознайомитись у розділі "Про спеціальність" (меню "Абітурієнтам").


Перелік документів для вступу:

 •     паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
 •     диплом бакалавра (оригінал та копії);
 •     додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
 •     творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 •     військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
 •     ідентифікаційний код (оригінал та копії);
 •     шість фотографій.

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Документи подаються за адресою:
м. Київ, вул. Політехнічна, 14,
корпус 16, поверх 5, кімн. 154.

Адреса приймальної комісії  знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/contacts.

Розклад роботи приймальної комісії знаходиться на сторінці — http://pk.kpi.ua/schedule.

 


Графік проведення вступних випробувань та консультацій

Шановні абітурієнти, графік проведення вступних випробувань на 5 курс на 2017 рік буде розроблений та оприлюднений ближче до початку прийому документів.


Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 061 Журналістика по спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю» (2017)
Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 061 Журналістика по спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю» (2017)
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 061 Журналістика по спеціалізації «Видавнича справа та редагування» (2017)
Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 061 Журналістика спеціалізації «Видавнича справа та редагування» (2017)
Програма комплексного фахового випробування з іноземної мови (2016)

 

 


Вартість навчання

Шановні абітурієнти, кількість бюджетних місць буде уточнено до 31 липня 2017 р.

 

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних
та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра (контракт 5-6 курс)

Видавничо-поліграфічного інституту в 2016 р.

 Код та назва спеціальності
та спеціалізації
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Вартість навчання (за один рік)

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

061 Журналістика

  Реклама і зв'язки з громадськістю

24600 -

 Видавнича справата редагування

24600 -


Правила та умови вступу на 5 курс

Прийом на 5-й курс здійснюється відповідно до:

«Правил прийому до Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського” в 2017 році»;

«Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра».

Зарахування на 5 курс здійснюється на конкурсній основі на підставі вступних випробовувань, які будуть відбуватися відповідно до Програм вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань.

Відповідно до правил прийому у 2017 році для формування конкурсного рейтингу будуть враховані:

 • академічний рейтинг студента, який визначається як підсумок середнього арифметичного результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) та оцінки творчих досягнень студента (публікація статей, доповідей та ін.);
 • чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;
 • чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

З  рейтингом можна ознайомитися в розділі: http://kpi.ua/rule-magister.

 

 

Ви тут: Головна Абітурієнтам Вступ на 5 курс