НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

 

Кваліфікаційна карта наукової школи 

Відомості про колектив наукової школи


 

Науковці й викладачі випускової кафедри видавничої справи та редагування належать до Київської школи літературного редагування та соціальних комунікацій, заснованої фундатором кафедри проф. Р. Г. Іванченком і традиційно перебувають у тісних науково-дослідницьких та методико-практичних контактах зі співробітниками медійних і філологічних кафедр Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного ун-ту імені І. Франка, Української академії друкарства у Львові,  Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України, Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького тощо.

На сьогодні можна говорити про формування міцної наукової школи, яка сформувалась на багаторічних традиціях та відповідає сучасним інформаційним викликам і високим науковим стандартам.

Зокрема, 15.03.19 р. затверджено наукову тему кафедри «Соціальнокомунікаційний підхід до редагування різних видів видань».


 

Код за ЄДРПОУ 0119U001582 «Соціальнокомунікаційний підхід до редагування різних видів видань»


 


В останні роки викладачі, аспіранти та студенти кафедри працювали над 4 науковими темами:

  1. «Особливості редагування різних видів видань» (керівник: д. н. із соц. комунікацій, проф. Тріщук О. В.; виконавці: Фіголь Н. М., Левчук О. М.,  Сегол. Р. І., Фіялка С. Б., Касьянчук В.).
  2. «Політичне консультування як соціальний феномен підвищення ефективності масових політичних комунікацій» (керівник: д. політ. наук, проф. Смола Л. Є.; виконавці: Магда Є. В., Литвин А. В., Балюн О. О., Скороход Т. та Кисіль В. )
  3. «Масові комунікації у формуванні національної пам’яті українців» (керівник: к. н. із соц. комунікацій, доц. Андрійчук М. Т., виконавці: Побідаш І. Л., Янішевський, Головко О. А.).
  4. «Інструменти асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері» (керівник: к. н. із соц. комунікацій, доц. Гусак О. О.; виконавці: Фісенко Т. В., Киричок А. П.).


Сфера наукових інтересів

Викладачи кафедри опрацьовують теоретичні і практичні проблеми соціальних  комунікацій, висвітлюють актуальні питання функціонування різних видів тексту в сучасному інформаційному просторі, журналістикознавства, комунікації в науковій та науково-інформаційній сферах, редакторської діяльності, видавничої справи.


Основні напрями наукової діяльності кафедри ВС та Р:

  • теоретико-методологічне забезпечення комунікаційних процесів науково-інформаційної сфери;
  • інтерактивність масової комунікації, неориторичний її аспект;
  • лінгводидактичне забезпечення сучасної медіаосвіти, медіапедагогіка;
  • проблеми професійних етик медіасфери, її внутрікатегоріальної усталеності і термінологічної зорганізованості.

Важливим складником роботи кафедри є участь у теоретичних і науково-практичних конференціях, семінарах з наукових проблем, а також організація на базі кафедри наукових заходів за участю викладачів, а також науковців з інших вищих навчальних закладів України.

Так, у 2012 та 2014 рр. організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова школа Романа Іванченка», де, зокрема, передбачено такі тематичні напрями, пов’язані з видавничою та піар-діяльністю як «Особливості сучасної масової комунікації», «Використання новітніх технологій у підготовці медійних продуктів», «Рекламна та PR-комунікація в сучасному світі».

Молоді вчені, аспіранти, студенти беруть активну участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде», де успішно працюють секції, пов’язані з напрямами наукової роботи кафедри. 
 

Ви тут: Головна Про кафедру Наукова школа