Керує кафедрою видавничої справи та редагування докт. з соц. к., професор О.В.Тріщук. На кафедрі провадиться підготовка редакторів для видавництв, редакційно-видавничих відділів, науково-технічних журналів і збірників, центрів науково-технічної інформації, відділів реклами та пропаганди, патентно-ліцензійних відділів та інших організацій. Кафедра веде науково-дослідну роботу по вивченню природи текстів і особливостей редакційної підготовки різноманітних видань за допомогою сучасних настільних редакційно-видавничих систем.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 061 «Журналістика» (освітні напрями: «Видавнича справа та редагування», "Реклама і зв'язки з громадськістю).

 

Основні напрями науково-технічної діяльності: вивчення природи текстів та особливостей редакційної підготовки різноманітних видань за допомогою сучасних настільних редакційно-видавничих систем.

Освітні ступені: бакалавр, магістр.

Профільні дисципліни: «Загальне редагування», «Настільні редакційно-видавничі системи», «Практична стилістика», «Сучасна українська літературна мова», «Редакторський аналіз та підготовка видання», «Основи журналістики», «Засоби масової інформації».

Види діяльності спеціалістів: організація редакційно-видавничого процесу; планово-прогнозувальна, інформаційна та рекламна діяльність; аналітико-синтетична й творча робота.

Основні галузі роботи майбутнього фахівця: інформаційна сфера (видавництва, редакції ЗМІ, редакційно-видавничі відділи підприємств; інформаційні, рекламні агентства тощо).

Випускники працюють на посадах: редактора, старшого редактора, головного редактора, коректора; журналіста; керівника маркетингової служби видавництва, рекламного агентства, редакційно-видавничого відділу науково-дослідної організації, навчального закладу, органів масової та спеціальної комунікації.

При кафедрі функціонують: студентське редакторське бюро; лабораторія настільних видавничих систем; навчальний науково-технічний центр.

Упродовж декількох років кафедра ВС та Р займає провідні позиції по університету з прийому студентів.

Головна мета навчання і виховання – підготовка свідомої національної інтелігенції, виховання духовної еліти України, примноження інтелектуального потенціалу, який забезпечить ефективну діяльність майбутніх  спеціалістів. Виховання майбутніх спеціалістів високо-освіченими особистостями – носіями моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури реалізується шляхом:

  • створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості студента, його мислення та загальної культури через залучення до різноманітних видів творчої діяльності;
  • розвитку художніх здібностей юнаків і дівчат;
  • пропаганди серед студентів здорового способу життя.

Студенти кафедри в період навчання мають можливість:

  • отримати другу вищу освіту на пільгових умовах;
  • удосконалити знання з іноземних мов;
  • отримати військову спеціальність та звання офіцера запасу;
  • відпочивати у спортивно-оздоровчому таборі.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ви тут: Головна Про кафедру Про кафедру