CИЛАБУСИ ЗА ОП 2021 РОКУ 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

Код  Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)
К-ть
кредитів
Форма підсумкового контролю Силабуси
НОРМАТИВНІ  ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки 2  залік силабус денна
силабус заочна
  Українська  література. Давня і нова література 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Українська  література. Новітня і сучасна література 3,5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 13 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст. 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Маркетинг  і  промоція  видань      
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична  стилістика 3  залік силабус денна
силабус заочна
  Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Основи журналістики  4 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Мистецтво написання різножанрових текстів      
  Електронні видання 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Інтернет-журналістика 4,5 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 10 Комп’ютерна графіка 6 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 13 Вступ до фаху 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 14 Основи видавничої справи та редагування 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 15 КР з н/д "Основи видавничої справи та редагування" 1 залік силабус денна/заочна
  Редагування перекладу     силабус
  Поліграфія     силабус
  Довідково-енциклопедичні видання 3 залік силабус денна
силабус денна
  Професійні стандарти видавничої діяльності 5 залік силабус денна
силабус заочна
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
  Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій     силабус
  Редакторський аналіз та підготовка видань     силабус
  КР з н/д "Редакторський аналіз та підготовка видань"     силабус
  Редакторський аналіз. Літературне редагування 5,5 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 17 Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань 4 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 17 КР з н/д "Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань" 1 залік силабус денна/заочно
  Редагування різних видів видань. Редагування газетно-журнальних видань  6  екзамен силабус денна
силабус заочна
  Редагування різних видів видань. Редагування технічних видань     силабус
  Редактор радіо і телебачення     силабус
  Видавництво в ринкових умовах  5  екзамен силабус денна
силабус заочна
  Текстологічні проблеми редакторської роботи  3  залік силабус денна
силабус заочна
  Інтернет-реклама та SEO-просування 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 25 Переддипломна практика 8 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 26 !! Дипломне проєктування змінено на
   Атестаційний екзамен (2022)!!
   (у зв'язку з воєнними діями)
8 екзамен силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
    Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
    Копірайтинг  4   залік силабус денна
силабус заочна
    Історія видавничої справи та редагування     силабус
    Дизайн-проєктування сучасних медіа     силабус
    Діяльність журналіста в екстремальних умовах  4   залік силабус денна
силабус заочна
ПВ 10   Редагування дитячих видань  5  екзамен силабус денна
силабус заочно
ВП 11   Редагування навчальної літератури  4  залік силабус денна
силабус заочна
    Документознавство  4  залік силабус денна
силабус заочна