CИЛАБУСИ ЗА ОП 2021 РОКУ  

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Реклама і зв'язки з громадськістю   

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Силабуси
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки 2 залік силабус денна
силабус заочна
  Українська література. Давня і нова література 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Українська література. Новітня і сучасна література 3,5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 10 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 екзамен  силабус денна
силабус заочна
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст. 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Маркетинг і промоція видань     силабус
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична стилістика 3 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 7 Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Основи журналістики 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Мистецтво написання різножанрових текстів     силабус
  Електронні видання 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Інтернет-журналістика 4,5 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 10 Комп’ютерна графіка 6 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 13 Вступ до фаху 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Історія реклами і зв'язків з громадськістю 3,5 залік силабус денна
силабус заочна
  Професійна комунікація 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Практика рекламної та PR-діяльності     силабус
  Система маркетингових комунікацій     силабус
ПО 18 КР з н/д "Система маркетингових комунікацій 1 залік силабус денна
силабус заочна
  Брендинг     силабус
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
ПО 07.2 Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 15 Теорія реклами та PR 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПО 16 КР з н/д "Теорія реклами та PR" 1 залік силабус денна
силабус заочна
  Практика рекламної та PR-діяльності. Рекламна та PR-діяльність 3 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування     силабус
  КР з н/д "Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування"     силабус
  Організація роботи прес-служби 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Психологія та психотехнології реклами     силабус
  Конфліктологія     силабус
  Політконсалтинг, виборчі технології та політична реклама 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Мережевий бізнес, реклама та PR 4 залік силабус
  Право видавця та редактора 2 залік силабус денна
силабус заочна
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
ПO 28 Переддипломна практика 8 залік силабус денна
силабус заочна
ПO 29 !! Дипломне проєктування змінено на
 Атестаційний екзамен (2022)!!(у зв'язку з воєнними діями)
8 екзамен силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Інформаційні війни     силабус
  Креатив у рекламі та PR     силабус
  Дизайн у рекламі та PR     силабус
  Реклама в сучасних медіа 4 залік силабус
  Рекламний менеджмент 4 залік силабус денна
силабус заочна
  Рекламний маркетинг 4 залік силабус денна
силабус заочна
  Зарубіжна реклама та PR     силабус
ПО 09 Видавнича справа та редагування 5 залік силабус денна
силабус заочна
  Організація книжкових ярмарків 2 залік силабус денна
силабус заочна
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус