CИЛАБУСИ ЗА ОП 2021 РОКУ  

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Реклама та зв'язки з громадськістю
 

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Силабуси
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент 3 залік силабус денна
силабус заочна
ПО 9 Практика 14 залік силабус
  Робота над магістерською дисертацією     силабус
Цикл професійної підготовки
ПО 1 Основи критичного мислення 3 залік силабус денна
силабус заочна
  Соціальні комунікації     силабус
  Міжнародний імідж України 4 екзамен силабус денна
силабус заочна
  Спічрайтинг     силабус
  Репутаційний менеджмент 5 екзамен силабус денна
силабус заочна
  КП з н/д "Репутаційний менеджмент" 1 захист силабус денна
силабус заочна
  Внутрішньокорпоративний PR     силабус
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
2 залік силабус денна
силабус заочна
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
3 залік силабус денна
силабус заочна
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Інформаційний менеджмент     силабус
  Управління інформаційними ресурсами     силабус
  Професійна діяльність у цифровому суспільстві     силабус
  Соціальна реклама та PR 6 екзамен силабус денна
силабус заочна
ПВ 2 Національні особливості некомерційної реклами 6 екзамен силабус
ПВ 2 Комунікаційні технології громадської та державної реклами 6 екзамен силабус
  Лобістська діяльність та PR 4 залік силабус денна
силабус заочна
  Технології GR     силабус
  Лобіювання та GR-ефективні комунікації влади та бізнесу     силабус
  Мережева комунікація     силабус
  Цифрові технології     силабус
  Цифрові комунікаційні стратегії у рекламі та PR     силабус