Про індивідуальний графік навчання під час осіннього семестру 2022/2023

21 грудня 2022 Оголошення

Індивідуальний графік навчання – передбачає встановлення окремому здобувачу термінів і темпу опанування освітніх компонент його індивідуального навчального плану (ІНП), що відмінні від затвердженого в університеті графіка навчального процесу. Надання індивідуального графіку навчання оформлюється розпорядженням декана факультету/директора навчально-наукового інституту. Максимальний термін надання індивідуального графіку навчання — до початку наступного семестру.

У випадку надання індивідуального графіку навчання за заявою здобувача, ним, спільно з викладачами формується графік проведення консультацій та проходження контрольних заходів в терміни дії індивідуального графіку навчання. В цьому графіку має бути відображена інформація щодо дат та часу проведення консультацій, проходження контрольних заходів (МКР, КР), здачі індивідуальних завдань (РГР, РР, КР, КП), проходження заходів семестрового контролю, а також дати ліквідації академічної заборгованості у випадку її виникнення.

Для внесення результатів семестрового контролю з дисциплін, які отримані в рамках індивідуального графіку навчання, деканатом формується індивідуальна відомість семестрового контролю.

Процедура:

•  Крок 1. Пишете заяву (форма 1 чи форма 2), уточніть в деканаті з якою формою працюють конкретно на вашому факультеті/ в НН інституті.

•  Крок 2. Погоджуєте з викладачами, які ведуть дисципліни внесені до ІГН, всі дати здачі робіт, проведення контрольних заходів та ліквідації заборгованості, отримуєте їх згоду (у формі підпису).

•  Крок 3. Надаєте заяву (обов'язковою її частиною є графік виконання робіт) до деканату. Уточніть попередньо формат надання заяви.

•   Крок 4. Ваша заява розглядається деканом/директором і у випадку позитивного рішення видається розпорядження по підрозділу.

•  Крок 5. Виконуєте узгоджений графік робіт та контрольних заходів.


Нюанси:

•  ІГН надається лише до початку наступного семестру – по 03.02.2023 фактично.

•  Якщо ІГН і дедлайни в ньому не погоджені з викладачами – вони можуть не знати про необхідність індивідуальної роботи зі студентом і ставити оцінки згідно його поточних результатів.

•  Якщо в ІГН все проставлено з дедлайном 03.02.2023 – це невірно, бо до завершення ІГН має бути здано/зараховано всі види робіт, передбачені ІНП, виставлено заліки/екзамени, здійснено ліквідацію академічної заборгованості, якщо вона така виникне.

•  ІГН передбачає асинхронний режим навчання фактично, тому і студент і викладач мають погодити як це буде відбуватись.


У випадку, якщо здобувач не може приступити до навчання до проведення семестрового контролю, доцільно рекомендувати йому отримання академічної відпустки терміном на 1 рік.

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Оголошення Про індивідуальний графік навчання під час осіннього семестру 2022/2023