ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

 

Код  Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)
К-ть
кредитів
Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ  ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки     силабус
  Українська  література. Давня і нова література     силабус
  Українська  література. Новітня і сучасна література     силабус
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 10 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 іспит силабус
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст.     силабус
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література     силабус
  Маркетинг  і  промоція  видань      
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична  стилістика     силабус
  Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації     силабус
  Основи журналістики      силабус
  Мистецтво написання різножанрових текстів      
  Електронні видання      
  Інтернет-журналістика     силабус
  Комп’ютерна графіка     силабус
ПО 13 Вступ до фаху 3 екзмен силабус
  Основи видавничої справи та редагування     силабус
  Курсова робота з н/д "Основи видавничої справи та редагування"     силабус
  Редагування перекладу     силабус
  Поліграфія     силабус
  Довідково-енциклопедичні видання     силабус
  Професійні стандарти видавничої діяльності     силабус
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
  Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій     силабус
  Редакторський аналіз та підготовка видань     силабус
  КР з н/д "Редакторський аналіз та підготовка видань"     силабус
  Редакторський аналіз. Літературне редагування     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань     силабус
  КР з н/д "Редагування різних видів видань. Редагування науково-інформаційних видань"     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування газетно-журнальних видань     силабус
  Редагування різних видів видань. Редагування технічних видань     силабус
  Редактор радіо і телебачення     силабус
  Видавництво в ринкових умовах     силабус
  Текстологічні проблеми редакторської роботи     силабус
  Інтернет-реклама та SEO-просування     силабус
  Переддипломна практика     силабус
  Дипломне проєктування     силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
    Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
    Копірайтинг     силабус
    Історія видавничої справи та редагування     силабус
    Дизайн-проєктування сучасних медіа     силабус
    Діяльність журналіста в екстремальних умовах     силабус
    Редагування дитячих видань     силабус
    Редагування навчальної літератури     силабус
    Документознавство     силабус

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Реклама та зв'язки з громадськістю

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть кредитів Форма підсумкового контролю Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Основи економіки     силабус
  Українська література. Давня і нова література     силабус
  Українська література. Новітня і сучасна література     силабус
  Українська мова в професійному спілкуванні. Орфографія. Лексика     силабус
ЗО 10 Українська мова в професійному спілкуванні. Морфологія. Синтаксис 7,5 іспит силабус
  Зарубіжна література. Антична література - література 18 ст.     силабус
  Зарубіжна література. Новітня та сучасна література     силабус
  Маркетинг і промоція видань     силабус
Цикл професійної підготовки
  Макетування і верстка 2     силабус
  Комп'ютерна компетентність     силабус
  Соціологія масової комунікації     силабус
  Риторика і теорія аргументації     силабус
  Практична стилістика     силабус
ПО 7 Масова комунікація та інформація. Теорія масової комунікації 3 залік силабус
ЗО 24 Основи журналістики 4 екзамен силабус
  Мистецтво написання різножанрових текстів     силабус
ПО 8 Електронні видання 4 екзамен силабус
ПО 9 Інтернет-журналістика 4,5 залік силабус
  Комп’ютерна графіка     силабус
ПО 13 Вступ до фаху 5 екзамен силабус
ПО 1 Історія реклами і зв'язків з громадськістю 3,5 залік силабус
  Професійна комунікація     силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності     силабус
  Система маркетингових комунікацій     силабус
  КР з н/д "Система маркетингових комунікацій     силабус
  Брендинг     силабус
  Фотожурналістика     силабус
  Іміджелогія     силабус
  Масова комунікація та інформація. Психологія соціальних комунікацій     силабус
ПО 15 Теорія реклами та PR 3 екзамен силабус
ПО 16 КР з н/д "Теорія реклами та PR" 1 залік силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності. Рекламна та PR-діяльність     силабус
  Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування     силабус
  КР з н/д "Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування"     силабус
  Організація роботи прес-служби     силабус
  Психологія та психотехнології реклами     силабус
  Конфліктологія     силабус
  Політконсалтинг, виборчі технології та політична реклама     силабус
  Мережевий бізнес, реклама та PR 4 залік силабус
  Організація книжкових ярмарків     силабус
ПВ 13 Право видавця та редактора 4 залік силабус
  Переддипломна практика     силабус
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус
  Дипломне проєктування     силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Інформаційні війни     силабус
  Креатив у рекламі та PR     силабус
  Дизайн у рекламі та PR     силабус
  Реклама в сучасних медіа 4 залік силабус
  Рекламний менеджмент     силабус
ПВ 2 Рекламний маркетинг 4 залік силабус
  Зарубіжна реклама та PR     силабус
ПО 09 Видавнича справа та редагування 5 залік силабус
  Агенційна та інформаційна журналістика     силабус

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Видавнича справа та редагування
 

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
  Взаємодія мас-медіа та органів державної влади     силабус
  Управління персоналом     силабус
Цикл професійної підготовки
  Презентаційна майстерність     силабус
  Теорія та історія соціальних комунікацій     силабус
ПО 4 Критичне мислення     силабус
  Журналістська майстерність     силабус
ПО 4 Автоматизація редакційно-видавничих процесів     силабус
  Малі видавничі форми     силабус
  Методологія та етика наукового дослідження     силабус
ПО 4 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
    силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
    силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Кризові комунікації     силабус
  Антикризовий PR     силабус
  Інформаційний консалтинг в умовах кризи     силабус
  Новітні медіа     силабус
  Мультимедійний контент     силабус
  Підтримка сайта     силабус

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма

Реклама та зв'язки з громадськістю

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
  Взаємодія мас-медіа та органів державної влади     силабус
  Управління персоналом     силабус
Цикл професійної підготовки
  Спічрайтинг     силабус
  Соціальні комунікації     силабус
  Основи критичного мислення     силабус
  Репутаційний менеджмент     силабус
  Курсовий проєкт з н/д "Репутаційний менеджмент"     силабус
  Теорія та історія журналістики     силабус
  Інформаційний менеджмент     силабус
  Лобістська діяльність та PR     силабус
  Методологія та етика наукового дослідження     силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
    силабус
  Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
  залік силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
  Лобістська діяльність та PR     силабус
  Технології GR     силабус
  Лобіювання та GR-ефективні комунікації влади та бізнесу     силабус
  Мережева комунікація     силабус
  Цифрові технології     силабус
  Цифрові комунікаційні стратегії у рекламі та PR     силабус

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-професійна програма

Видавнича справа та редагування

 

Код 
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики,
кваліфікаційна робота)

 
К-ть
кредитів
Форма
підсумкового контролю
Методичне забезпечння
НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
  Інноваційний менеджмент     силабус
ПО 9 Практика 14 залік силабус
  Робота над магістерською дисертацією     силабус
Цикл професійної підготовки
  Критичне мислення     силабус
  Теорія та історія соціальних комунікацій     силабус
  Комунікаційні засади взаємодії мас-медіа з органами державної влади України     силабус
  Презентаційна майстерність     силабус
  Автоматизація редакційно-видавничих процесів     силабус
  Редакторська підготовка електронних навчальних видань     силабус
  Курсова робота з н/д "Редакторська підготовка електронних навчальних видань"     силабус
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
1. Основи наукових досліджень
2 залік силабус
ЗО 05 Наукова робота за темою магістерської дисертації:
2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
3 залік силабус
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Цикл професійної підготовки
ПВ 1 Малі видавничі форми 6 екзамен силабус
  Комерційна організація видавничої справи     силабус
  Кризовий видавничий менеджмент     силабус
ПВ 2 Кризові комунікації 6 екзамен силабус
ПВ 2 Антикризовий PR 6 екзамен силабус
ПВ 2 Інформаційний консалтинг в умовах кризи 6 екзамен силабус
  Діяльність медіа в умовах гібридної війни     силабус
  Фейки: виявлення та протидія     силабус
  Гібридні виклики неформальних комунікацій     силабус
ПВ 4 Новітні медіа 4 залік силабус
  Мультимедійний контент     силабус
  Підтримка сайта     силабус

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Освітні програми Перелік компонентів освітніх програм (силабуси дисциплін) Рівні переліку компонентів Освітніх програм