НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

 

Навчальна робота НПП зі студентами кафедри організована такими засобами онлайн:

Термін навчання: 

  • бакалаври - 3 роки 10 місяців.
  • магістри - 1 рік і 4 місяці

     

У процесі навчання студенти отримують ґрунтовну гуманітарну підготовку, набувають навичок критичного мислення, аналізу, систематизації інформації, а також фахових практичних умінь.

Науково-педагогічні працівники зацікавлені у фаховому та особистісному зростанні студентської молоді, ведуть відкритий діалог зі студентами та постійно урізноманітнюють форми й методи навчання, застосовуючи дидактичні ігри, роботу в групах, дискусії.

На запрошення викладачів кафедри з лекціями для студентів виступають директори видавництв, PR-агенцій, бізнесмени та політики.

Процес навчання має на меті формування умінь та навичок, які можуть бути використані у подальшому житті. Під час навчання студенти розвивають самостійне мислення і пізнавальні здібності, у них формується світогляд і вони оволодівають різними елементами розумової праці.

У навчальному процесі важливу роль відграють всі його компоненти. Це і навчальний предмет, який пропонується для вивчення студентам, і процес викладання цього предмету вчителем. Компонентами навчального процесу також є розумові та фізичні дії студентів і наявність матеріальних засобів навчання, до яких ми відносимо посібники та підручники, а також інші методичні матеріали.

Навчальний процес будується на виконанні заданих правил, а проте також направлений на творчу свободу студентів і покликаний розвинути у них здатність самостійно мислили і вільно творити.

Використання сучасного підходу при роботі з студентами гарантує повне порозуміння між ними та педагогом і налагодження продуктивної співпраці. А використання якісних навчальних та методичних матеріалів допомагає ще краще засвоїти отриманні під час навчання знання і самостійно попрацювати з поданою інформацією.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Навчальний процес  базується на ступеневій системі вищої освіти та принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

 

СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Навчальна робота