КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

Кваліфікаційна робота – підсумок теоретичної і практичної підготовки в межах обов’язкових і вибіркових компонентів освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів, магістрів.ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дипломний проєкт – це кваліфікаційна робота, яка є підсумком теоретичної і практичної підготовки бакалаврів, формою державної атестації випускників за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та редагування» спеціальності 061 «Журналістика». 

Виконання і захист дипломного проєкту – завершальний етап навчання за освітніми програмами «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю», форма атестації випускників.


Графік виконання дипломних проєктів
РЗ-01, РЗ-02, РЗ-з01, СР-01 денної та заочної форм навчання
(2023-2024 н.р.)

Етапи виконання дипломного проєкту

Термін  виконання 
етапів проєкту

Примітка

1.

План роботи.
Дослідження ринку та цільової аудиторії.
Написання вступної частини

22.05.2024

Дистанційно онлайн
з керівником

2.

Робота над інформаційним продуктом

29.05.2024

Дистанційно онлайн
з керівником

3.

Завершення роботи над Пояснювальною запискою

05.06.2024

Дистанційно онлайн
з керівником

4.

Здача дипломного проєкту (завершеного)
на кафедру.

Попередній захист дипломного проєкту 
на засіданні кафедри

10.06.2024

Дистанційно онлайн
з керівником

 

Графік захистів дипломних проєктів переглянути за посиланням

 

Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

Методичні вказівки (видавнича справа та редагування)(2023-2024 н.р.) 

Методичні вказівки (реклами і зв’язки з громадськістю)(2023-2024 н.р.)

Тематика дипломних проєктів (бакалаврат)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (видавнича справа та редагування (2017-2021)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (реклама і зв'язки з громадськістю) (2017-2021)


ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Магістерська дисертація є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. 

Виконання і захист магістерської дисертації є завершальним етапом навчання за спеціальністю 061 Журналістика освітніх програм «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю»,формою державної атестації випускників.

Графік виконання магістерських дисертацій
СР-21мп, РЗ-21мп, РЗ-з21мп денної та заочної форм навчання
(2023-2024 н.р.)

Етапи  підготовки магістерської  дисертації

Дата звіту

1.

План роботи. Література, питання. 
Написання вступної частини магістерської дисертації

01.11.2023

2.

Написання першого розділу магістерської дисертації

15.11.2023

3.

Написання другого розділу магістерської дисертації

29.11.2023

4.

Завершення магістерської дисертації. 
Написання реферату магістерської дисертації

13.12.2023

5.

Здача магістерської дисертації (завершеної) на кафедру.

Попередній захист магістерської дисертації на засіданні кафедри

27.12.2023

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра

Методичні рекомендації (видавнича справа та редагування, реклама і зв’язки з громадськістю)(2023-2024 н.р.) 

Тематика магістреських дисертацій

Тематика дипломних проєктів попередніх років (видавнича справа та редагування (2017-2021)

Тематика дипломних проєктів попередніх років (реклама і зв'язки з громадськістю) (2017-2021)


УВАГА! Дипломне проєктування для  бакалаврів груп СР-81, РЗ-81, РЗ-82 (2021-2022 н.р.) змінено на Атестаційний екзамен (у зв'язку з воєнними діями)!

ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Видавнича справа та редагуванння, 4 курс (2021-2022 н.р.)

Реклама та зв'язки з громадськістю, 4 курс (2021-2022 н.р.)


СПІЛКУЙТЕСЬ З НАМИ

Ми в соціальних мережах. Будьте з нами і спілкуйтесь з нами.
Ви тут: Головна Навчальна робота Кваліфікаційні роботи